DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6002

Antraštė: Filtrato valymas atvirkštinės osmozės būdu Jėrubaičių sąvartyne
Kitos antraštės: Leachate Cleaning in Jėrubaičiai Landfill by Reverse Osmosis Method
Autoriai: Grubas, Arvydas
Raktiniai žodžiai: sąvartynas; sąvarta, filtratas; meteorologinės sąlygos; temperatūra; atvirkštinė osmozė.
landfill; heap, leachate; weather conditions; temperature; reverse osmosis.
Leidimo data: 19-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo metodai. Filtrato kiekio ir taršos duomenys fiksuojami automatiškai filtrato valymo įrenginiuose. Meteorologiniai duomenys gauti iš Telšių meteorologinės stoties. Analizuojamas laikotarpis apima visus 2016 metus. Tyrimo rezultatai. Sąvartynas vienas iš daugelio aplinkos teršėjų. Daugelyje Europos ir Skandinavijos valstybių pasirinkta regioninė atliekų tvarkymo sistema. Lietuvoje nuspręsta visas išrūšiuotas buitines atliekas kaupti 11 regioninių sąvartynų. Kiekvienas veikiantis, ar jau uždarytas, sąvartynas teršia aplinką. Lietuvoje įrengti sąvartynai ne išimtis. Tačiau šiuos taršos židinius inžinerinių priemonių pagalba galima valdyti. Tuo tikslu, kiekvienas sąvartyno valdytojas (administruojanti įmonė) atlieka sąvartynų monitoringą, o rezultatus skelbia viešai. Plečiantis sąvartynų užimamai teritorijai diegiamos vis naujos priemonės paviršinių ir požeminių vandenų apsaugai, taikomos modernios technologijos filtrato vandens surinkimui, kaupimui ir išvalymui.
Aprašymas: Research tasks: 1. To review the experience of foreign countries in the field of leachate management technologies; 2. To review the leachate treatment technological solutions in landfills operating in Lithuania; 3. To analyse the leachate treatment by the reverse osmosis method; 4. To determine the influence of meteorological conditions on the increase and decrease of the leachate; 5. To compare leachate purification qualitative indicators, fixed in 2008, with rates, fixed in 2016. Research methods. The leachate volume and pollution data captured automatically in leachate treatment facilities. Meteorological data were obtained from the Telšiai meteorological station.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6002
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
A. Grubas .pdf1,55 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Grubas.pdf83,46 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums