DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5995

Antraštė: Marvelės daugiapakopio slenksčio – tilto rekonstravimo variantų analizė
Kitos antraštės: The analysis of reconstruction options of the multilevel culvert – bridge in Kaunas (Marvelė)
Autoriai: Rutkevičius, Audrius
Raktiniai žodžiai: daugiapakopis slenkstis; tiltas; pažaida; rekonstrukcija
multilevel culvert – bridge; bridge damage;reconstruction
Leidimo data: 19-Bir-2017
Santrauka: Šiame tiriamąjame darbe nagrinėjami daugiapakopio slenksčio – tilto Kaune (Marvelėje) rekonstrukcijos variantai. Optimalaus varianto analizė atliekama įvertinus rekonstrukcijos variantus konstrukciniu požiūriu. Darbo tikslas – nustatyti daugiapakopio slenksčio – tilto Kaune (Marvelėje) rekonstravimo optimalų variantą, kuris užtikrintų didesnį statinio patikimumą. Darbo uždaviniai: 1. Remiantis literatūros analize nustatyti slenksčių ir tiltų tipus, būdingus defektus ir pažaidas, būklės vertinimo metodikas, remonto ir rekonstravimo būdus. 2. Nustatyti Marvelės daugiapakopio slenksčio – tilto konstrukcijų stiprio gniuždant pokyčius. 3. Įvertinti Marvelės daugiapakopio slenksčio – tilto techninės būklės pokyčius pagal tyrimų metu užfiksuotas pažaidas. 4. Atlikti Marvelės daugiapakopio slenksčio – tilto rekonstravimo spendinių palyginamąją analizę.
Aprašymas: This study examined the multilevel culvert – bridge in Kaunas (Marvelė) reconstruction options. Preferred embodiment, the analysis performed on the Reconstruction variations structurally. The aim – to find the multilevel culvert – bridge in Kaunas (Marvelė) Reconstruction of the optimal solution that would ensure greater reliability of the structure. Work tasks: 1. based on the literature review to identify thresholds and bridge types, inherent defects and deteriorations, technical state assessment techniques, repair and reconstruction techniques. 2. to evaluate compressive strength changes of Marvelė multilevel culvert – bridge structures. 3. to rate Marvelė multilevel culvert – bridge technical state changes according to the studies of observed deteriorations. 4. to perform comparative analysis of solutions for Marvelė multilevel culverts – bridge reconstruction.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5995
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
MBD Rutkevicius.pdf3,3 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Rutkevičius.pdf83,66 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums