DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5964

Antraštė: Atkurtų ir įveistų želdinių palyginamoji analizė Batakių girininkijoje
Kitos antraštės: Comparative analysis of reforestated and afforestated green plantations in Batakiai district.
Autoriai: Žemaitaitis, Edmundas
Raktiniai žodžiai: miško; atkūrimas; miško; įveisimas; želdiniai
reforestation; afforestation; green plantation
Leidimo data: 16-Bir-2017
Santrauka: Tyrimų objektas: V. Į. Tauragės miškų urėdijos Batakių girininkijos 2005–2013 metais 8 buvusiose žemės ūkio paskirties sklypuose įveistose želdiniuose ir 17 sklypų, kur buvo atkurti miško želdiniai. Tyrimų tikslas: įvertinti želdinius, įveistus žemės ūkio paskirties žemėse, Tauragės miškų urėdijoje, Batakių girininkijoje, bei palyginti juos su miško žemėje, kirtavietėse, įveistais želdiniais. Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti miško želdinių įveisimo ypatumus žemės ūkio paskirties plotuose. 2. Ištirti Ą, E, P, J prigijimą, išsilaikymą ir augimą įvairiose augavietėse, priklausomai nuo dirvos paruošimo būdo, želdiniuose, įveistuose žemės ūkyje naudotuose žemėse ir miško želdiniuose. 3. Palyginti biometrinius parametrus ir produktyvumą žemės ūkio žemėse įveistuose želdiniuose ir miško želdiniuose. Darbo metodai: Naudota ,,Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika‘‘ (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2015 m.).
Aprašymas: Object of the research: Green plantations planted on 8 former farmland parcels and 17 plots which were reforestedin Taurage Forest Enterprise Batakai district during the periodo of 2005–2013. Aim of the research: to evaluate plantations planted on former famlands in Taurage Forest Enterprise Batakiai district and compare them with the plantations planted on forest lands and cutting sites. Objectives of the research: 1. To analyze the peculiarities of forest plantations planted on former farmlands. 2. To investigate oak, fir, pine, alder establishment, persistence and growth in various habitats, depending on the method of soil preparation and planted on former farmlands and forest lands. 3. To compare biometric parameters and productivity of plantations planted on former farmlands and forest lands. Research methods: ‘Methods of accounting and evaluation of forest plantations and greenery’ (Afforestation and Reforestation Regulations, 2015.) was used.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5964
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
E. Žemaitaitis.pdf2,73 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Žemaitaitis.pdf83,66 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums