DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5963

Antraštė: Miškų būklės analizė Pabradės kariniame poligone
Kitos antraštės: Status of forest of Pabradė training area of general Silvestras Žukauskas
Autoriai: Truncė, Audrius
Raktiniai žodžiai: poligonas; šaudyklos; mechaninės pažaidos
training area; ranges; mechanical infringements
Leidimo data: 16-Bir-2017
Santrauka: Darbo objektas – Pabradės poligonas. Darbo tikslas – įvertinti miškų būklę galimose neigiamo poveikio zonose. Darbo metodai – lauko darbų stebėjimams pasirinktas juostinis apskaitos metodas, bei atlikta ūkinių priemonių dokumentų analizė. Darbo rezultatai. Pabradės poligone išskirti 5 karinės infrastruktūros objektai (šaudyklos, granatų mėtymo laukas, artilerijos taikinių rajonai, kovinio šaudymo zonos), galintys daryti neigimą įtaką šalia augantiems pušynams. Šiame darbe įvertinta į karinės infrastruktūros objektų pavojaus zoną patenkančių medynų būklė. Rezultatai parodė, kad daugiausiai kulkomis suvarpomi medžiai bręstančiuose pušynuose iki 250 m atstumu nuo šaudymo pozicijos. Vidutinis kulkų žymių skaičius, esantis viename kamiene, siekia 158 vnt. Penkių šaudyklų pavojaus zonos įtaka miškams juntama iki 1,2 km, o elektrinių taikinių šaudyklų – iki 1 km.
Aprašymas: Subject of the research – Pabradės training area. Aim of the research – To assess the state of forests in possible zones of negative effect. Methodology – the banded registration method for fieldwork observations was chosen, analysis of documentation on carried out economic tools. Results. 5 military infrastructure objects were distinguished (shooting ranges, hand grenade training field, artillery target areas, combat shooting zones) that could cause a negative impact on nearby pinewoods. This paper assesses the state of stands of trees that fall within the danger zone of military infrastructure objects. Results have shown that trees most riddled with bullet holes were in maturing pinewoods 250 m from the firing position. The median amount of bullet holes on a single trunk was 158. The effects of the danger zone of five shooting ranges was felt up to 1.2 km away, while those of electronic target ranges were felt up to 1 km away.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5963
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
licencineSutartis Truncė.pdf83,16 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
A.Truncė.pdf3,69 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums