DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5955

Antraštė: Tolimųjų paprastosios pušies populiacijų kokybinių ir kiekybinių požymių palyginimas Kairiškių girininkijos bandomuosiuose želdiniuose
Kitos antraštės: Comparative analysis of Qualitative and Quantitative Characteristics of Distant Scots Pine Populationsin Kairiškiai Forest District Experimental Plantations
Autoriai: Raudonis, Artūras
Raktiniai žodžiai: Paprastoji pušis; bandomieji želdiniai; populiacija; išlikimas; selekcija.
Scots pine; experimental plantations; population; survival.
Leidimo data: 16-Bir-2017
Santrauka: bjektas: paprastosios pušies tolimų populiacijų bandomieji želdiniai, įveisti 1975 metais, Mažeikių miškų urėdijoje, Kairiškių girininkijoje. Darbo tikslas: ištirti tolimųjų paprastosios pušies populiacijų kokybinius ir kiekybinius požymius ir juos palyginti tarpusavyje. Darbo metodai: kiekybinių ir kokybinių požymių matavimai, statistinė analizė. Darbo rezultatai: 1. Šiaurinės populiacijos, perkeltos per 2-5 šiaurės platumos laipsnius į pietus, pasižymi aukštu išlikimo procentu, tiesiais stiebais, plonomis šakomis, neturi pleištinių šakų, tačiau jų skersmenys mažiausi. Taip yra dėl santykinai ankstyvesnės šiaurinės kilmės medžių sezoninio augimo pabaigos, lyginant su vietinėmis ir pietinėmis populiacijomis, ko pasėkoje įgaunama aukšta žemų temperatūrų tolerancija, mažiau šalčio pažeidimų, pleištinių šakų ir didesniu išlikimu. Tačiau ir medžių produktyvumas dėl ankstyvesnės sezoninio augimo pabaigos yra mažesnis.
Aprašymas: Object the research: experimental plantations of distant Scots pine populations planted in 1975 in Mažeikiai Forest Enterprise, Kairiškiai Forest District. Aim of the research: to analyse and compare qualitative and quantitative characteristics of distant Scotspine populations. Research methods: measurements of quantitative and qualitative characteristics, statistical analysis. Research results: 1. The obtained results revealed that Northern populations transferred by 2-5 degrees of the northern latitude towards the south exhibited high survival rate, they had straight stems, thin branches, they did not have wedged branches and theirs tem diameters were found to be the lowest. The most like lyreason for this was that the seasonal growth of trees of northern origin ended relatively earlier than that of the local and southern populations, consistently resulting in higher tolerance to low temperatures, lower frost damage effects, fewer wedged branches and high survival rate. However, the productivity of trees was lower due to earlier end of the seasonal growth.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5955
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Magistrant ros baig. d. ( A. Raudonis 2).pdf4,51 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Raudonis.pdf83,68 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums