DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5952

Antraštė: Paprastosios pušies (pinus sylvestris l.) medienos kietumo ir tankio analizė bandomuosiuose želdiniuose
Kitos antraštės: Analysis of Wood Hardness and Density in Scots Pine (Pinus Sylvestris l.) Field Trials
Autoriai: Makūnaitė, Sonata
Raktiniai žodžiai: paprastoji pušis; laisvo apsidulkinimo šeimos; medienos tankis
Scots pine; halfsibs family; wood density
Leidimo data: 16-Bir-2017
Santrauka: Magistriniame darbe tiriamas 1983 m. serijos paprastosios pušies medienos tankio ir kietumo ryšys penkiuose bandomuosiuose želdiniuose. Darbo objektas – 1983 m. serijos paprastosios pušies bandomieji želdiniai bei tankio ir medienos kietumo ryšio nustatymas. Šie želdiniai buvo įveisti skirtinguose gamtiniuose rajonuose. Bandymai atlikti Aleksandro Stulginskio Universitete, „Slėnis Nemunas“ laboratorijoje. Darbo tikslas - nustatyti paprastosios pušies Lietuvos populiacijų palikuonių medienos kietumą ir tankį bei koreliaciją tarp šių požymių, taip pat medienos tankio priklausomybę nuo augavietės.
Aprašymas: In this study were examines the connection between Scots pine wood density and hardness in 5 Scots pine field trials from series established in 1983. Object of the research. The Scots pine field trials from the series established in 1983 and connection between wood density and hardness finding. The objective of the research - was to investigate wood hardness and density of Scots pine progeny in Lithuania, wood density dependence from habitat. Method of the work - core samples of 15 trees from each family were collected at dbh 1,3 m. Dried core samples were glued and polished. Wood quality was checked under a microscope. Tree-ring width, wood density, tree ring structure was tested by Win Dendro and Lignostation dendrochronological equipment and software Ligno Station 2.30.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5952
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Sonata Makūnaitė.pdf1,54 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Makūnaitė.pdf83,51 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums