DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5951

Antraštė: Šakninės pinties (Heterobasidion annosum (fr.) bref.) sąlygoto kelminio puvinio išplitimas paprastosios eglės stiebe
Kitos antraštės: Spread of butt rot in stem of Norway Spruce caused by fungi Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Autoriai: Narmontas, Martynas
Raktiniai žodžiai: eglė; kelminis puvinys; sortimentinė struktūra
Norway spruce; root and butt rot; sortment structure
Leidimo data: 16-Bir-2017
Santrauka: Darbo objektas - Eglės apvaliosios medienos sortimentai. Empiriniai tyrimo duomenys buvo rinkti 2007 metais visose urėdijose ir 2014 trijose biržėse: 1) VĮ Tauragės m.u. 35 metų amžiaus eglynas; 2) VĮ Prienų m.u. 50 metų amžiaus eglynas; 3) VĮ Kuršėnų m.u 83 metų amžiaus eglynas. Darbo tikslas – paprastosios eglės kelminio puvinio išplitimo stiebe dėsningumų tyrimas ir įtakos stiebo medienos vertei nustatymas.
Aprašymas: Object of the research: Norway spruce roundwood. The empirical study data were collected in 2007 throughout Lithuanian territory and in 2014 in three logging sites: 1 ) Tauragė‘ forest enterprise 35 year-old Norway spruce grove; 2). Prienai‘ fotrst enterprise 50 year-old Norway spruce grove; 3 ) Kuršėnai‘ forest enterprise 83 year-old Norway spruce grove. Aim of the research:– Study of stump rot spreading patterns and rot influences on timber prices. Working methods: Data on the frequency and measurements of rot in the stands were collected in different enterprises. The collected data were processed using MS Excel, STATISTICA and Maple programs.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5951
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Martynas_Narmontas_magistro_darbas.pdf1,18 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Narmontas.pdf83,65 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums