DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5945

Antraštė: Varnių regioninio parko rekreacinis miškų potencialas ir plėtros galimybės
Kitos antraštės: Recreational potential and development preconditions of Varniai regional park
Autoriai: Ivinskis, Petras
Raktiniai žodžiai: Varnių regioninis parkas; rekreacinio prioriteto zona; miškų ir vandens telkinių tinkamumas rekreacijai; rekreacijos gerinimas
Varniai regional park; zone of recreational priority; forests and water bodies suitability for recreation; improvement of the recreational potential
Leidimo data: 16-Bir-2017
Santrauka: Darbo objektas – Varnių regioninio parko išskirtos 12 rekreacinio prioriteto zonos, suskirstytos į 5 grupes, ir planuojamos įrengti dviračių trasos, miškai, vandens telkiniai bei atvykstantys lankytojai. Darbo metodai. Siekiant ištirti rekreacijos poreikius ir intensyvumą, bendradarbiaujant su Varnių regioninio parko direkcija, 2016 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais buvo vykdyta anketinė lankytojų apklausa prie Šatrijos piliakalnio, Debesnų botaninio tako, Lūksto ežero stovyklavietės Graužų kaime, Paršežerio stovyklavietės ir Medvėgalio piliakalnio. Remiantis E. Riepšo metodika (2012), medynų tinkamumas rekreacijai vertintas pagal keturis kriterijus: augavietę, medynų rūšinę sudėtį, amžių ir skalsumą. Taip kiekvienas miško sklypas įvertintas pagal medynų tinkamumo rekreacijai vertinimo balais skalę.
Aprašymas: Study object - 12 zones with recreational priority, identified in Varniai regional park, classified into 5 groups, areas, planned for bicycle trails installation, forests, water bodies and visitors. Study methods. In order to examine recreational needs and intensity, visitors survey was conducted near the mound of Šatrija, Debesnai botanical trail, lake Lūkstas campsite in Graužai village, Paršežeris campsite and mound of Medvėgalis in cooperation with the specialists from directorate of Varniai regional park in June - August of 2016. On the basis of methodology of E. Riepšas (2012), forest stand suitability for recreation was assessed using four criterion: site type, tree species composition, stand age and stocking level. According to the estimate from such criterion each of the forest stands was rated using the scale of stand suitability for recreation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5945
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
MAGISTRAS P. Ivinskis.pdf2,83 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Ivinskis.pdf82,65 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums