DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5900

Antraštė: "Ugdymo karjerai" programos priemonių veiksmingumo vertinimas
Kitos antraštės: Evaluating the Effectiveness of the Means Used in “Career Education” Programme
Autoriai: Žilienė, Kristina
Raktiniai žodžiai: Ugdymas karjerai; programa; priemonės; veiksmingumas
career education; programme; means; effectiveness
Leidimo data: 15-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas. „Ugdymo karjerai“ programos priemonių veiksmingumas. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti „Ugdymo karjerai“ programos priemones ir jų veiksmingumą. Uždaviniai: 1. Apibūdinti karjeros sampratą ir konsultavimo priemonių taikymo veiksmingumo aplinkybes. 2. Ištirti bendrojo ugdymo mokyklų karjeros konsultantų nuomonę apie „Ugdymo karjerai“ programos priemonių veiksmingumą. 3. Ištirti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nuomonę apie „Ugdymo karjerai“ programos priemones ir jų veiksmingumą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinės apklausos raštu.
Aprašymas: Research object: evaluation of the effectiveness of the means used in “Career Education” programme. Research aim: to analyse and evaluate the means of “Career Education” programme and their effectiveness in educational consulting. Objectives: 1. To describe the concept of career and the conditions under which the means of consulting are being effectively applied; 2. To examine the opinion of career consultants in general education schools about the effectiveness of the means applied in “Career Education” programme; 3. To find out the students’ attitude to the effectiveness of the means of “Career Education” programme in general education schools. Research methods: analysis of scientific literature and documents, written surveys.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5900
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Magistro darbas kristina Žiliene.pdf1,6 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Žilienė.pdf84,44 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums