DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5899

Antraštė: Pameistrystės mokymo formos realizavimo sąlygų įvertinimas profesiniame mokyme
Kitos antraštės: Assessment of Implementation Conditions of Apprenticeship Training Form in Vocational Training
Autoriai: Zizienė, Lina
Raktiniai žodžiai: pameistrystė; profesinis mokymas; mokymo forma; mokymas darbo vietoje
apprenticeship; vocational training; form of vocational training; vocational training in work place
Leidimo data: 15-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas - Pameistrystės mokymo formos realizavimas. Tyrimo tikslas - Įvertinti pameistrystės mokymo formos realizavimo sąlygas. Uždaviniai: (1) Išnagrinėti pameistrystės reikšmę profesinio mokymo kokybės aspektu, (2) Įvertinti profesinio mokymo kokybės parametrus, (3) Ištirti pameistrystės realizavimo teisines, bendradarbiavimo, materialinių išteklių, naudos, institucijų pasirengimo, populiarinimo, programų lankstumo aspektais. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa). Tyrimo rezultatai. Siekiant ištirti profesinio mokymo kokybės veiksnius artimus pameistrystės mokymo formai, buvo atlikta septynių Kauno profesinių mokyklų mokytojų anketinė apklausa.
Aprašymas: Research object: apprenticeship implementation as a form of vocational training. Research aim: to analyse conditions of apprenticeship implementation in vocational training. Objectives: 1. To reveal the importance of apprenticeship training in terms of quality; 2. To evaluate the quality parameters of vocational training; 3. To review legal, cooperation, material resources, benefits, institutional preparation, promotion, programme flexibility aspects of apprenticeship realization. Research methods: analysis of scientific literature and documents; quantitative research.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5899
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Magistrinis_Lina (2017-05-19).pdf1,78 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Zizienė.pdf83,79 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums