DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2017 >
2017 ASU neprieinamos disertacijos (DISN17) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5870

Antraštė: Ilgalaikiai dirvožemio savybių pokyčiai skirtingose agroekosistemose ir jų kompleksinė įtaka agroekocenozei
Kitos antraštės: Long–term Changes of the Soil Properties in Different Agroecosystems and Their Complex Infuence on Agrocenosis
Autoriai: Veršulienė (Putramentaitė), Agnė
Raktiniai žodžiai: Tradicinis žemės dirbimas; tieisioginė sėja; tręšimas; augalinės liekanos
Conventional tillage; direct drilling; fertilization; crop residues
Leidimo data: 14-Bir-2017
Santrauka: Žemės ūkio veiklai naudojama žemė – tai ypatingas gamtos išteklius, be kurio žmonija negalėtų egzistuoti ir išsimaitinti. Žemės ūkio gamybai tinkamų žemių išsaugojimas yra pasaulinio masto nūdienos problema, todėl būtina numatyti racionalų žemės naudojimą, kuris užtikrintų ne tik maisto ir vandens išteklių tiekimą, bet ir laiduotų dirvožemių našumo didėjimą ir jo tvarų naudojimą ateityje Lietuvoje trūksta kompleksinių ilgalaikių mokslinių tyrimų, skirtų nustatyti, kaip tausojančios žemdirbystės sistemos įtakoja skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemių hidrofizikines, fiziko–chemines savybes, CO2 emisiją, žemės ūkio augalų šaknų išsivystymą bei augalų derlingumą. Atliktų tyrimų tikslas buvo nustatyti kontrastingo žemės dirbimo–tręšimo–augalinių liekanų panaudojimo įtaką skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemių armens ir poarmenio savybėms ilgalaikių lauko eksperimentų agroekosisitemose ir jų įtaką agroekocenozėms.
Aprašymas: The land used for agricultural activities is a special natural resource without which humanity could not exist and feed itself. Conservation of land, best suited for agricultural production, is a global problem today. Therefore, already now, it is vital to envisage rational land use, which would secure not only food and water supply but also would warrant an increase in soil productivity and its sustainable use in the future. In Lithuania, there is a paucity of complex, long–term research designed to determine how sustainable agricultural systems affect hydrophysical, physico–chemical properties, CO2 efflux, root development and productivity of agricultural crops in the soils differing in texture. This study set out to determine the effects of contrasting soil tillage–fertilization–plant residue management on differently–textured soils’ topsoil and subsoil properties in the agroecosystems of long–term experiments and their impact on agroecocenoses.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5870
Priskirta kitiems rinkiniams:2017 ASU neprieinamos disertacijos (DISN17)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
A. Versuliene_Disertacija.pdf7,53 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Putramentaitė.pdf83,37 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums