DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5812

Antraštė: "Žaliosios" logistikos koncepcijos įgyvendinimas įmonėje "X"
Kitos antraštės: Implementation of Green Logistics Concept in Enterprise “X”
Autoriai: Jonelienė, Vilma
Raktiniai žodžiai: „žalioji“ logistika; logistika; darni plėtra.
green logistics; logistics; sustainable development.
Leidimo data: 13-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas – „žaliosios“ logistikos koncepcijos įgyvendinimas įmonėje „X“. Tyrimo tikslas – ištirti „žaliosios“ logistikos įgyvendinimo galimybes įmonėje „X“ ir numatyti įgyvendinimo priemones. Uždaviniai: 1) atlikti mokslinės literatūros, nagrinėjančios darnią plėtrą ir “žaliosios” logistikos koncepciją, analizę; 2) ištirti įmonės “X” vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius bei jų įtaką įmonės veiklai; 3) atlikus klientų apklausą, nustatyti “žaliosios” logistikos įgyvendinimo problemas; 4) remiantis ekspertiniu vertinimu, parengti siūlymus “žaliosios” logistikos įgyvendinimui. Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio literatūros analizė; Porterio penkių jėgų modelio analizė; ekspertinis vertinimas; SSGG analizė; informacijos apibendrinimas,
Aprašymas: Research object: implementation of green logistics concept in the enterprise “X”. Research aim: to review possibilities of green logistics implementation in the enterprise “X”. Objectives: 1) To analyse the scientific literature on green logistics and sustainable development; 2) To review internal and external environmental factors of the enterprise “X” and their impact on its performance; 3) Having analysed the customer survey, to identify issues of green logistics implementation in the enterprise “X”; 4) With regard to the expert assessment, to prepare proposals for green logistics implementation. Research methods: comparative analysis of scientific literature of Lithuanian and foreign authors, analysis of Porter’s five competitive forces, expert evaluation, SWOT analysis.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5812
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Vilma Joneliene_Magistrinis.pdf721,55 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Jonelienė.pdf83,79 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums