DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5811

Antraštė: Lietuvos pieno produktų eksporto konkurencingumas
Kitos antraštės: Export Competitiveness of Lithuanian Dairy Products
Autoriai: Glemžė, Jurgita
Raktiniai žodžiai: Tarptautinė prekyba; konkurencingumas; konkurencinis pranašumas; eksporto srautai; pieno produktai.
international trade; competitiveness; competitive advantage; export flows; dairy products.
Leidimo data: 13-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas - Lietuvos pieno produktų eksporto konkurencingumas. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos pieno produktų eksporto konkurencingumą. Uždaviniai: 1) išnagrinėti tarptautinio konkurencingumo, eksporto koncepciją bei tarptautinės prekybos rodiklius mokslinėje literatūroje; 2) atlikti Lietuvos pieno produktų eksporto srautų analizę; 3) palyginti Lietuvos pieno produktų eksportą su pasirinktų šalių rinkomis ir visame pasaulio kontekste. Tyrimo metodai: analizuojant konkurencingumo koncepciją, lemiančius veiksnius bei rodiklius naudota mokslinės literatūros sisteminė, lyginamoji, loginė analizė ir sintezė. Grafinei ir statistinei duomenų analizei naudojami tarptautinio verslo plėtros prekybos statistikos duomenys (2005 – 2015 metų) apie prekybos srautus ir rodiklius pagal produktus ir šalis.
Aprašymas: Research object: export competitiveness of Lithuanian dairy products. Research aim: to analyse export competitiveness of Lithuanian dairy products. Objectives: 1) To examine the concept of the international competitiveness, export and indicators of international trade listed in the scientific literature; 2) To perform the analysis of export flows of Lithuanian dairy products; 3) To compare exports of Lithuanian dairy products with selected countries and in the context of markets around the world. Research methods: when analysing the concept of competitiveness, factors and indicators, systematic, comparative, logical analysis and synthesis of the scientific literature is applied; graphical and statistical analysis of the data used in international business development trade statistics (2005 - 2015) on trade flows and indicators by product and country.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5811
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Glemze_magistranturos_studiju_programos_baigiamasis_darbas.pdf1,17 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Glemžė.pdf83,58 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums