DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5797

Antraštė: Pirkėjų skolų valdymo inovacijos diegimas ir jos efektyvumo vertinimas agro-prekybos organizacijoje
Kitos antraštės: Implementation of Customers’ Debt Management Innovation and Its Efficiency Evaluation in Agro-Trade Organization
Autoriai: Timofejeva, Natalija
Raktiniai žodžiai: pirkėjų skolų valdymas; nepradelstos skolos; pinigų nuolaidų sistema; faktoringas; grynoji dabartinė vertė;
management of customers’ debts; due debts, cash discount system; factoring; net present value.
Leidimo data: 12-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas – UAB „Agra“ pirkėjų skolų valdymas. Tyrimo tikslas – išanalizavus pirkėjų skolų valdymo situaciją UAB „Agra“, parengti nepradelstų pirkėjų skolų valdymo teorinį modelį ir įvertinti šio modelio diegimo ekonominį efektyvumą. Tyrimo uždaviniai: atlikti UAB „Agra“ veiklos finansinę ir pirkėjų skolų valdymo analizę bei nustatyti jų valdymo problemas; išanalizavus ir apibendrinus ankstesnius mokslinius tyrimus pirkėjų skolų valdymo tematika, sudaryti nepradelstų pirkėjų skolų valdymo teorinį modelį. sudarytą nepradelstų pirkėjų skolų valdymo modelį pritaikyti UAB „Agra“ ir įvertinti šio modelio diegimo ekonominį efektyvumą. Tyrimo metodai. Inovacijų praktikos metu įvertintas pirkėjų skolų valdymas UAB „Agra“, atliekant įmonės veiklos ir finansų analizę. Sudarant nepradelstų pirkėjų skolų valdymo teorinį modelį ir pirkėjų skolų valdymo metodiką pasitelkta lyginamoji analizė, mokslinės literatūros šaltinių analizė ir sintezė, loginės analizės ir grafinis duomenų vaizdavimo būdas. Siekiant pritaikyti parengtą nepradelstų pirkėjų skolų valdymo modelį ir metodiką UAB „Agra“ bei pagrįsti diegiamos inovacijos ekonominį efektą, atlikta įmonės veiklos ir pirkėjų skolų valdymo analizė, pasitelkti rodiklių skaičiavimo, anketinės apklausos ir atvejo analizės metodai.
Aprašymas: Research object: management of customers’ debts in UAB “Agra”. Research aim: to analyse the management of customers’ debts in UAB “Agra”, to prepare the theoretical model of management of due debts and to evaluate the economic efficiency of the model implementation. Objectives: to analyse the management of customers’ debts in UAB “Agra” and to identify the problems in management, to prepare the theoretical model of management of due customers’ debts, to implement the model in practice and to evaluate the economic efficiency of the model implementation. Research methods. Analysis and synthesis of scientific literature, logical and comparative analysis, data analysis and synthesis, questionnaire, modelling, graphical representation. Research results: part One deals with financial analysis and analysis of management of customers’ debts in UAB “Agra” and identifies the problems in management, part Two reviews the possible research methods and introduces a theoretical model of management of due debts, part Three assess the implementation of due debt management model and its economic efficiency. The theoretical model of due debt management can be implemented in other trade organizations.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5797
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Timofejeva.pdf1,36 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Timofejeva.pdf83,61 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums