DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5779

Antraštė: Fitohormoninio preparato green cytokinin įtaka vasarinių rapsų augimo dinamikai ir produktyvumui
Kitos antraštės: Phyto hormone preparation Green Cytokinin on spring rape growth dynamics and productivity.
Autoriai: Butkus, Tadas
Raktiniai žodžiai: vasariniai rapsai; fitohormoninis preparatas; sėklų derlingumas; sėklų kokybė; derliaus struktūros elementai
spring rape; biological fertilizer; seed yield; seed quality; structural yield elements.
Leidimo data: 9-Bir-2017
Santrauka: Eksperimento vietoje dirvožemis – pagal granuliometrinę sudėtį vidutinio priemolio karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i – Epihypogleyic Luvisol). Atliktas eksperimentas yra 2 veiksnių, kuriame: Veiksnys A - fitohormoninio preparato Green Cytokinin purškimas skirtingais augimo tarpsniais: 1) kontrolinis variantas – nepurkšta; 2) purkšta BBCH 53-54; 3) purkšta BBCH 35-54 + BBCH 58-59. Veiksnys B - fitohormoninio preparato Green Cytokinin purškimas skirtingų koncentracijų tirpalais: 1) kontrolinis variantas – nepurkšta; 2) purkšta 1 l ha-1; 3) purkšta 1,5 l ha-1. Darbo objektas: vasarinių rapsų pasėliai, papildomai apipurkšti fitohormoniniu preparatu Green Cytokinin. Darbo metodai: Rapsų sėklų cheminės analizės atliktos ASU Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje. Rapsų sėklų kokybiniai rodikliai nustatyti šiais metodais: žali riebalai – Soksleto, žali proteinai – Kjeldalio, žalia ląsteliena – Genebergo – Štomano, žali pelenai – sudeginant mufelyje. Rezultatai: Esmingai vasarinių rapsų aukštį sureguliavo Green Cytokinin išpurškimas per du kartus BBCH 53-54 + BBCH 58-59 augimo tarpsniuose po 1,5 l ha-1 preparato normos. Green Cytokinin panaudojimas vasariniuose rapsuose esmingai didino derliaus struktūros elementus: vasarinių rapsų šakų skaičių, vnt., ankštarų skaičių, vnt., sėklų skaičių ankštarose, vnt. Tačiau didesnės esminės įtakos neturėjo 1000 sėklų masei, g. panaudojimas vasariniuose rapsuose.
Aprašymas: Master thesis presents the field experiment results on the application of biological agents on spring rape. Soil on experiment plot - under medium loam texture carbonate shallow luvisol (Calc(ar)i – Epihypogleyic Luvisol). An experiment consisted of two factors, wherein factor A – application of phyto hormone Green Cytokine at different growth stages: 1) control – no application; 2) application at BBCH 53-54; 3) application at BBCH 35-54 + BBCH 58-59. Factor B – application of different concentrations of phyto hormone Green Cytokine: 1) control – no application; 2) application of 1 l/ha-1; 3) application of 1.5 l/ha-1. Object of the research: spring oilseed rape crops, additionally fertilized with phyto hormone Cytokine Green. Research methods: Rape seed chemical analysis was performed at ASU Food raw materials, agronomic and livestock research laboratory. Rapeseed qualitative parameters: crude lipids - Soxhlet, crude protein - Kjeldahl, crude fiber - Gennenberg - STOMANA green ash - incineration in the furnace.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5779
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Magistrinis darbas Tadas Butkus.pdf620,7 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Butkus.pdf83,41 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums