DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5747

Antraštė: Laikymo sąlygų įtaka šilauogių kokybiniams rodikliams
Kitos antraštės: The Influence of Storage Conditions on Quality Parameters of Blueberries
Autoriai: Nekrošiūtė, Meda
Raktiniai žodžiai: šilauogės; kontroliuojama atmosfera; valgomieji apvalkalai
blueberries; control atmosphere; edible coatings
Leidimo data: 7-Bir-2017
Santrauka: ʽPatriotʼ ir ʽDukeʼ veislių sodinių šilauogių uogos, neapdorotos ir padengtos valgоmais аpvalkalais uоgos, šešias savaites laikytos trijose skirtingos oro dujų sudėties kontroliuojamos atmosferos kamerose. Laikymo sąlygų ir apdorojimo įtaka išsilaikymui nustatyta, įvertinus natūraliuosius masės nuostolius, sausųjų medžiagų bei tirpių sausųjų medžiagų, askorbo rūgšties kiekio, pH, titruojamojo rūgštingumo pokyčius. Įvertintos šilauogių fizinės savybės, t.y. spalva ir tekstūra. Duomenys matematiškai – statistiškai įvertinti naudojantis programa STATISTICA 10.
Aprašymas: The berries of Patriot and Duke varieties, non-treated but coated with edible coatings berries were stored in 3 different controlled atmosphere chambers for 6 weeks. The influence of storage conditions and processing was determined by assessing the loss of mass, dry matter content, soluble dry matter content, titratable acidity, pH, ascorbic acid. The evaluation of physical qualities of blueberries (colour and texture) was accomplished, as well. Research data were mathematically-statistically processed by applying software package STATISTICA 10.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5747
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
M. Nekrošiūtė.pdf995,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Nekrošiūtė.pdf83,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums