DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5739

Antraštė: Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių jautrumo grybinėms lapų ligoms įvertinimas
Kitos antraštės: Evaluation of Spring Barley Cultivars Grown in Lithuania for Susceptibility to Fungal Foliar Diseases
Autoriai: Verikaitė, Karolina
Raktiniai žodžiai: vasariniai miežiai; tinkliškoji dryžligė; miltligė; AUDPC; 1000 grūdų masė.
spring barley; net blotch; powdery mildew; AUDPC; 1000 kernel weight.
Leidimo data: 7-Bir-2017
Santrauka: Darbo objektas – vasarinių miežių veislės. Darbo metodai: Ligų pažeidimo intensyvumas vertintas naudojant pažeisto lapo ploto procentines skales, kurios yra aprašytos EPPO standarte PP 1/26(4). Lapų ligų plitimas pradėtas stebėti miežių pasėliuose krūmijimosi pabaigoje – bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32). Kitos apskaitos atliktos žydėjimo-pieninės brandos (BBCH 69-71) ir pieninės brandos tarpsniais (BBCH 73-77). Naudojantis atliktų ligų apskaitų rezultatais buvo apskaičiuotas AUDPC indeksas. Lauke gauti javų ligotumo duomenys perskaičiuoti į procentinius vienetus pagal formules. Darbo rezultatai. Tyrimo metais vasariniuose miežiuose buvo išplitusios tinkliškoji dryžligė ir miltligė. Visos tirtos veislės buvo pažeistos ligų. Jautriausios miltligei veislės buvo ‘Edvin’, ‘Grace’, ir ‘Luokė’, atspariausios – ‘Tipple’ ir ‘Rusnė’. Tinkliškajai dryžligei jautriausios buvo ‘Alisa DS’, ‘Propino’ ir ‘Quench’ veislės, didžiausiu atsparumu pasižymėjo - ‘Iron’, ‘Irina’ bei ‘Kangoo’. Įvertinus ligų AUDPC indeksą nustatyta, jog mažiausia bendra ligų žala per augalų vystymosi sezona padaryta veislei ‘Irina’.
Aprašymas: Research object: spring barley cultivars. Research methods: disease infection intensity of leaves was evaluated by using the percentage scales of the damaged leaf area. The scales are provided in EPPO standard PP 1/26(4). The spread of foliar diseases started to be observed at the stage of barley stem elongation (BBCH 31-32). Other assessments were made at flowering - early milk stages (BBCH 69-71) and early milk growth stage (BBCH 73-77). By using all the obtained data AUDPC index was calculated. The data of infected cereal derived from the field assessments were calculated to percents using formulas. Research results: powdery mildew and net blotch occurred during the research year. All examined cultivars were affected by these diseases. The most susceptible cultivars to powdery mildew were the following ones: ‘Edvin’, ‘Grace’, and ‘Luokė’. The most resistant cultivars revealead to be ‘Tipple’ and ‘Rusnė’. The most susceptible cultivars to net blotch were ‘Alisa DS’, ‘Propino’ and ‘Quench’. The highest resistance was demonstrated by cultivars‘ Iron’, ‘Irina’, ‘Kangoo’. By evaluating AUDPC index of both diseases it was determined that the least damage was made to cultivar ‘Irina’. After the application of fungicides the increase in the yield and 1000 kernel weight of all examined cultivars was observed.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5739
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense Verikaitė.pdf83,62 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
KAROLINA_BAIGIAMASIS.pdf605,63 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums