DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5738

Antraštė: Dirvožemio organinės medžiagos vertinimas skirtingai naudojamame dirvožemyje
Kitos antraštės: Evaluation of Soil Organic Matter of Different Soil Use
Autoriai: Urniežius, Edvinas
Raktiniai žodžiai: dirvožemis; humusas; organinė anglis; agregatai
soil; humus; soil organic carbon; aggregates
Leidimo data: 7-Bir-2017
Santrauka: Eksperimentas atliktas 2016 metais Aleksandro Stulginskio Universiteto Bandymų stotyje lengvo priemolio karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Hipotezė: Keturlaukėje sėjomainoje nusistovėjusias (42 m.) tręšimo sistemas pakeitus į intensyvų tręšimą pagal rekomenduojamas normas blogėja dirvožemio kokybė, keičiasi dirvožemio visuminės anglies kiekis ir jos pasiskirstymas dirvožemio struktūriniuose agregatuose. Tyrimo objektas: dirvožemio fizikinės-cheminės savybės. Tyrimo tikslas: nustatyti dirvožemio organinės medžiagos kiekį, jos pasiskirstymą dirvožemio struktūriniuose agregatuose Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti dirvožemio humusingumą. 2. Nustatyti dirvožemio organinės anglies kiekį pasiskirstymą skirtinguose dirvožemio struktūriniuose agregatuose. 3. Nustatyti dirvožemio pH ir judriųjų elementų (P2O5 ir K2O) bei visuminio azoto kiekį.
Aprašymas: n experiment was conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University on the soil type Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols. Hypothesis: By changing the established fertilization systems (42 y.) of four-field rotation into the intensive fertilization system in line with the recommended rates, soil quality deteriorates as well as the change in the content of soil organic carbon and its distribution in soil aggregates is observed. Research object: chemical-physical properties of the soil. Research aim: to determine the content of soil organic carbon, its distribution in soil aggregates and other chemical parameters of the soil. Objectives: 1. To establish soil humus quantity. 2. To identify the content of soil organic carbon and its distribution in different sizes of soil aggregates. 3. To measure soil pH, P2O5, K2O and total nitrogen amount.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5738
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense Urniežius.pdf84 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Urniežiaus E. - Dirvo emio organin s med iagos vertinimas skirtingai naudojamame dirvo emyje.pdf796,33 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums