DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5736

Antraštė: Mineralinio azoto biologinė transformacija intensyvių ūkių dirvožemiuose
Kitos antraštės: Biological transformation of mineral nitrogen in soils of intensive farms
Autoriai: Šatavičiūtė, Oksana
Raktiniai žodžiai: ūkiai; dirvožemis; mineralinis azotas
farms; soil; mineral nitrogen
Leidimo data: 6-Bir-2017
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami mineralinio azoto transformacijos dirvožemyje į amonio ir nitratinį azotą duomenys, mikroorganizmų biomasės ir augalų šaknų biomasės sankaupų dirvožemyje duomenys. Darbo objektas – Lietuvoje esantys intensyvūs gamybiniai ūkiai ir jų dirvožemiai, tręšti mineralinėmis trąšomis ir praturtinti biologiniais preparatais. Darbo metodai – Viršutinio ariamojo Ap (0–20 cm) horizonto jungtiniai ėminiai buvo surinkti su 2–4 cm skersmens dirvožemio grąžtu kiekviename tyrimo variante azoto formoms nustatyti. Trijose 20x20 cm2 dydžio ir 20 cm gylio prakasuose per 2 mm sietą persijojus mineralinį dirvožemį, nustatyta miežių šaknų biomasė. Amonio (N–NH4) ir nitratinio (N–NO3) azoto kiekiai dirvožemyje išmatuoti kalorimetru. Mikroorganizmų biomasės sankaupos įvertintos taikant išgarinimo–išskyrimo chloroformu metodu. Ariamojo horizonto mėginiuose pagal standartizuotus metodus nustatyta pHKCl vertė, organinės anglies kiekis bei apskaičiuotas apytikslis suminio azoto kiekis.
Aprašymas: The data on mineral nitrogen transformation to ammonium and nitrate nitrogen in soil, on also the amount of soil microbial biomass and the accumulation of plant root biomass were analyzed in the master thesis. Research object – intense farms in Lithuania and soils intensively fertilized with mineral fertilizers and enriched with biological stimulants. Methods of the work: For the estimation of ammonium (N–NH4) and nitrate (N–NO3) nitrogen compiled soil samples of upper (0-20 cm depth) arable horizon have been collected with 2-4 cm auger. The soil from three 20x20 cm2 sized and 20 cm depth hollows has been sieved with 2 mm sieve for the estimation of barley root biomass. The N–NH4and N–NO3in soil has been estimated with calorimeter. Microbial biomass amount in soil was estimated by chloroform-fumigation method.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5736
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Oksana_Sataviciute_PASKUTINIS_2017.pdf1,31 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis O. Šatavičiūtė.pdf83,98 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums