DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5720

Antraštė: Necheminių piktžolių kontrolės priemonių įtaka žieminių rapsų agrocenozei
Kitos antraštės: The influence of different weed control methods on weed density in winter rape crop in organic farming system
Autoriai: Pauraitė-Raudonė, Jonata
Raktiniai žodžiai: žieminiai rapsai; piktžolių kontrolės būdai; biologiniai preparatai.
winter rape; methods of weed control; biological preparations
Leidimo data: 5-Bir-2017
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami necheminių piktžolių kontrolės būdų ir biologinių preparatų naudojimo žieminių rapsų pasėliuose ekologinėje žemdirbystės sistemoje įtakos pasėlių piktžolėtumui tyrimų duomenys. Darbo objektas – žieminių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) pasėliai, kuriuose taikomi skirtingi necheminiai piktžolių kontrolės būdai. Darbo metodai: Piktžolių daigų analizė atlikta prieš ir po piktžolių kontrolės būdų taikymą. Kiekviename laukelyje atsitiktinai pasirinktuose keturiuose 0,25 m2 apskaitos ploteliuose nustatytas piktžolių daigų skaičius. Apskaičiuotas piktžolių kontrolės būdų efektyvumas. Prieš derliaus nuėmimą kiekviename laukelyje keturiose vietose atsitiktinai pasirinktuose 0,25 m-2 apskaitos ploteliuose piktžolės iš apskaitos plotelių išrautos, išdžiovintos, atlikta rūšinės sudėties analizė. Piktžolių skaičius perskaičiuotas vnt. m-2, o sausųjų medžiagų masė – g m-2. Darbo rezultatai. Pavasarį vasarinių rapsų pasėlyje vyravo baltoji balanda, daržinė žliūgė, raudonžiedė notrelė, ir trikertė žvaginė. Gerai šias piktžoles naikino mechaninis tarpueilių purenimas, o naikinant terminiu būdu šių piktžolių skaičius padaugėjo pasėliuose panaudojus biologinius preparatus. Karštas vandens garas ne tik naikino jau sudygusias piktžoles, bet šaltą pavasarį skatino naujų dygimą.
Aprašymas: Master's thesis presented data of the influence of non-chemical weed control methods and biological preparations on winter rape crop weediness. Object of the research: winter oilseed rape (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) crops. Aim of the research: the influence of weed control methods and biological preparations on winter rape crop weediness. Method of the work. The analysis of weed sprouts was perfomed before and after weed control. In each experimental plot in four randomly selected squares (0.25 m x 0.25 m) weed sprouts were counted. The effectiveness of weed control means estimated. Before harvest weeds from four randomly selected squares (0.25 m x 0.25 m) from each experimental plot were pulled, desiccated and botanical analysis was performed. Weediness expressed as units m-2 and g m-2 of dry matter. The results of the work. In spring, Frostblite, Common chickweed, Red deadnettle and Shepherd's Purse prevailed in winter rape crops. These weeds were effectivelly destroyed using mechanical cultivation of space between rows, whereas thermal weeding resulted in increased number of weeds in crops after application of biological preparations. Hot water steam not only destroyed the existing weeds, but promoted the growth of new weeds in cold spring.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5720
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense5548333901126237463 J. Puraitė.pdf83,78 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Jonata Paurait -Raudon Baigiamasis darbas.pdf1,24 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums