DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5719

Antraštė: Oksidinių ir karbonatinių kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio rūgštingumui neutralizuoti
Kitos antraštės: Carbonated and oxide lime effect on soil pH
Autoriai: Jakutis, Audrius
Raktiniai žodžiai: kalkinės medžiagos; dirvožemio pHKCl; mainų kalcis; mainų magnis;
Aglime; soil pHKCl; exchange calcium; exchange magnesium;
Leidimo data: 5-Bir-2017
Santrauka: Darbo objektas – nepasotintasis balkšvažemis (Bathygleyic Distric Glossic Retisol (WRB 2014)) kalkintas oksidinėmis ir karbonatinėmis kalkinėmis medžiagomis. Darbo metodai: dirvožemio pHKCl nustatytas 1 mol/l KCl suspensijoje, pagal – ISO 10390:2005 standartą. Judriojo kalcio (Ca) ir judriojo (Mg) kiekiai dirvožemyje nustatyti pagal standartą LVP D-13:2011 (1 leidimas. Buferiniame tirpale pH 3,7). Vasarinių kviečių BBCH 13–15 tarpsniu įvertintas augalų skaičius m2. Prieš vasarinių kviečių derliaus nuėmimą, išrauti javų pėdeliai fitometrinių rodiklių nustatymui. Derliaus nuėmimo metu nustatyta kiekvieno laukelio kombaininis grūdų derlingumas. Derlingumas įvertintas absoliučiai švaria grūdų mase prie 14 % drėgnio. 1000 grūdų masė nustatyta pagal GOST 10842, atitinkantį ISO 580–77 reikalavimus. Darbo rezultatai. Oksidinių kalkinių medžiagų 0,5 t ha-1 norma praėjus 4,5 mėn. esmingai nekeitė dirvožemio pHKCl, o naudota 1,0 t ha-1 pHKCl rodiklį padidino esmingai –0,16 pHKCl vieneto. Karbonatinių kalkinių medžiagų 0,5 t ha-1 norma esmingai nekeitė dirvožemio pHKCl, o naudota 1,0 t ha-1 pHKCl rodiklį padidino esmingai – 0,39 pHKCl vieneto. Tiek oksidinių, tiek karbonatinių kalkinių medžiagų 0,5 t ha-1 norma esminės įtakos mainų kalcio kiekio pokyčiams dirvožemyje neturėjo, o naudota 1,0 t ha-1 norma padidino kalcio kiekį atitinkamai 70 mg kg-1 ir 95 mg kg-1. Kalkinimas skirtingomis oksidinėmis ir karbonatinėmis kalkinėmis medžiagomis neturėjo įtakos mainų magnio kiekio pokyčiams.
Aprašymas: Object of the research - Bathygleyic Distric Glossic Retisol (WRB 2014), where oxide and carbonated form of aglime were used. Methods: soil pHKCl was determinated in mol/l potassium chloride (KCL) solution according to ISO 10390:2005 standard. Quantity of exchange calcium (Ca) and exchange magnesium (Mg) in the soil was determinated according to LVP D-13:2011 standard (revision no.1. Buffer solution pH 3.7). At BBCH 13–15 stage the number of summer wheat plants as per m2 was counted. Before summer wheat harvesting, plants for determination of wheat phytometric indicators were pulled up. At harvest, grain yield using combine measurments was determinated. Grain yield was evaluated to clean grain mass at 14 % humidity. 1000 seed weight was determinated according to GOST 10842 standard, wich meets ISO 580–77 standard. Results. After 4.5 month period oxide aglime 0.5 t ha-1 rate did not have essential impact on soil pHKCl, but 1.0 t ha-1 rate resulted in substantial increase of pHKCl index by 16 pHKC. Unit. Carbonated aglime 0.5 t ha-1 rate also did not have essential impact on soil pHKCl, but 1.0 t ha-1 rate resulted in substantial increase of pHKCl index by 0.39 pHKCl unit. Both oxide and carbonated aglime 0.5 t ha-1 rate did not have essential impact on increase in exchange calcium (Ca) in the soil, but 1.0 t ha-1 rate – increased calcium content by 70 mg kg-1 and 95 mg kg-1, respectively.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5719
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense4411059425743549547 A. Jakutis.pdf83,51 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Audrius Jakutis magistro darbas.pdf1,22 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums