DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5718

Antraštė: Žemės dirbimo intensyvumo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis vasarinių rapsų agroekosistemos komponentams
Kitos antraštės: The Effect of Soil Tillage Intensivity Straw and Green Manure Application on Components of Spring Oilseed Rape Agroecosystems
Autoriai: Gintautas, Vytenis
Raktiniai žodžiai: žemės dirbimo sistemos;šiaudų įterpimas;vasariniai rapsai; dirvožemio fizikinės savybės.
tillage systems; straw incorporation; soil physical properties
Leidimo data: 2-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas – vasarinių rapsų (Brassica napus L.) pasėlis kuriame taikytas skirtingas žemės dirbimas. Tikslas – įvertinti supaprastinto žemės dirbimo ir žaliosios trąšos poveikį kai kuriems vasarinių rapsų agroekositemos komponentams. Stacionarus dviejų veiksnių lauko eksperimentas įrengtas 1999 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. A veiksnys − šiaudų panaudojimas: šiaudai pašalinti (-Š); šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys − žemės dirbimos sistemos: įprastas gilus arimas 23–25 cm gyliu rudenį (GA), kontrolinis variantas; seklus arimas 10–12 cm gyliu rudenį (SA); seklus purenimas kultivatoriumi strėliniais noragėliais ir lėkštiniais padargais 8–10 cm gyliu rudenį (KL); seklus purenimas rotoriniu kultivatoriumi 5–6 cm gyliu prieš sėją (RK); seklus žaliosios trąšos įterpimas rotoriniu kultivatoriumi 5–6 cm gyliu prieš sėją (ŽTRK) ir tiesioginė sėja į neįdirbtą ražieną (ND). Vienoje bandymo dalyje šiaudai pašalinti, o kitoje dalyje susmulkinti ir paskleisti. Tiek fone be šiaudų, tiek fone su paskleistais šiaudais buvo tiriamos visos žemės dirbimo sistemos. Šiaudų įterpimas neturėjo esminės įtakos tirtiems vasarinių rapsų agroekosistemos komponentams. Žalioji trąša įterpta rotoriniu kultivatoriumi prieš sėją esmingai didino vasarinių rapsų derlingumą, lyginat su giliu arimu. Supaprastinti žemės dirbimai turėjo tendencijas didinti sliekų biomasę, tankumą, sudygimą.
Aprašymas: The aim of investigation – to evaluate effect of reduced soil tillage and plant residue on components of some rape agroecosystems. Stationary two – factor field experiment was established in Aleksandras Stulginskis University at the Experimental station in 1999. Factor A – the use of straw: straw removed (-Š); straw chopped and spread (+Š). Factor B – tillage systems: conventional deep ploughing at 23–25 cm depth in autumn (GA), control; shallow ploughing at 10–12 cm depth in autumn (SA); shallow loosening with tine coulter and disk implements at 8–10 cm depth in autumn (KL); shallow loosening with rotary cultivator at 5–6 cm depth before sowing (RK); shallow incorporation of green manure with rotary cultivator at 5–6 cm depth before sowing (ŽTRK) and no tillage, direct sowing (ND). In one field experiment part straw was removed, and the other part was chopped and spread. Both the background without straw and spread at the background of the straw was investigated all tillage systems. Straw incorporation had no impact upon the investigated components of the summer rapeseed ecosystem. Green manure incorporation with a rotary cultivator significantly increased the fertility of summer rapeseed in regard to conventional deep ploughing. Simplified tillages had a positive tendency for thickness and sprouting, and also for the increased earthworm mass.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5718
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Vytenis Gintautas Licencinė.pdf83,95 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Vytenis Gintautas Magistrinis.pdf802,62 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums