DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5716

Antraštė: Paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių palyginimo tyrimai
Kitos antraštės: The researches of wheat (Triticum aestivum L.) varieties comparison
Autoriai: Bylaitė, Asta
Raktiniai žodžiai: Žieminiai kviečiai; veislės; fotosintezė; produktyvumas.
Winter wheat; varieties; photosynthesis; efficiency
Leidimo data: 2-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas - žieminio kviečio (Triticum aestivum L.) veislės ‘Artist‘, ‘Edvin‘, ‘Skagen‘, ‘Bertold‘ ir ‘Viola‘. Tyrimo metodai. Bandymo dirvožemio agrocheminiai rodikliai buvo nustatyti naudojant 96 % etilo alkoholį, spektrofotometriniu Wettstein metodu, spektrofotometru „Genesys 6” (Beadle et al., 1987). Fotosintezės produktyvumas (Fpr) apskaičiuojamas pagal formulę: Fpr=2(M2-M1)/(L1+L2)T (Bluzmanas ir kt., 1991). Kiekvieno laukelio grūdų derlius apskaičiuotas kombaine esančia kompiuterizuota svėrimo sistema. Derlingumas perskaičiuotas prie 14 % drėgmės. Grūdų kokybės rodikliai nustatyti AB „Kauno grūdai“ malūno laboratorijoje priimtais standartiniais metodais. Duomenų analizės tikslumas įvertintas pagal standartinį matavimo nuokrypį nuo vidurkio. Kviečių derlingumo ir grūdų kokybės rodiklių duomenys įvertinti dispersinės analizės metodu ANOVA, programinis paketas SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Koreliacija ir regresija apskaičiuota naudojant kompiuterinę programą STATISTIKA 7 (Hill, Lewicki, 2005; Čekanavičius, Murauskas, 2006). Tyrimo rezultatai. Daugiausiai fotosintezės pigmentų kaupė žieminių kviečių veislė ‘Skagen’, didžiausias pigmentų kiekis nustatytas bamblėjimo tarpsnio pabaigoje.
Aprašymas: Object of the researches - plain wheat (Triticum aestivum L.) winter varieties 'Artist', 'Edvin', 'Bertold', 'Viola' and 'Skagen'. Methods of researches. Test of soil agrochemical characteristics accepted analytical methods. Photosynthetic pigments (chlorophyll a, b and carotenoids ) content of green leaf mass is set to 96 % ethyl alcohol extract Wettstein spectrophotometric method spectrophotometer Genesys 6 (Beadle et al., 1987). Photosynthetic efficiency (Fpr) was calculated according to the formula: Fpr = 2(M2-M1)/(L1+L2)T (Bluzmanas et al., 1991). Harvest was recalculated with 14 % humidity. Grain qualities parameters were set by corporation ‘Kauno grūdai‘ accepted standart methods. The data was processed with Microsoft Office Excel. Data analysis accuracy assessed by measuring the standard deviation from the mean. Winter wheat harvest and grain qualities parameters data were estimated by dispersive analysis method ANOVA using software package SELEKCIJA (Tarakanovas, Raudonius, 2003).
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5716
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Asta Bylaitė Licencinė.pdf83,4 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Asta Bylaitė Magistrinis.pdf1,23 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums