DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2016 >
2016 ASU disertacijos (DIS16) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5366

Antraštė: Sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos
Kitos antraštės: Changes in the properties of Pachiterric Histosol as influenced by management and renaturalisation
Autoriai: Amalevičiūtė, Kristina
Raktiniai žodžiai: žemapelkė; renatūralizacija; durpžemiai
Pachiterric Histosol; renaturalisation; peat soil
Leidimo data: 6-Sau-2017
Santrauka: Pelkių ir durpynų dirvožemiai yra vieni didžiausių organinės anglies rezervų, ir jų naudojimas prisideda prie anglies emisijos ar kaupimosi procesų. Nusausinus durpžemį, durpių susidarymo procesą ir anglies kaupimąsi pakeičia durpės irimo, mineralizacijos bei suslūgimo procesai. Organinės medžiagos mineralizacijos intensyvumui bei profilio struktūros pokyčiams daug įtakos turi durpžemio nusausinimo laipsnis bei jo dirbimas ir tręšimas. Nagrinėjamas poveikis durpiniam dirvožemiui po skirtingo žemės ūkio naudojimo. Aliktas tyrimas susieja agronomijos, ekologijos ir aplinkotyros mokslus. Tyrimų tikslas – įvertinti sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) chemines bei fizikines savybes, anglies kokybinius ir kiekybinius pokyčius dėl skirtingo naudojimo ir vykstančios renatūralizacijos. Pirmą kartą įvertinta durpinio dirvožemio, vykstant renatūralizacijai, organinių medžiagų kokybiniai rodikliai, hidrofobiškumas ir molekuliniai rodikliai, organinių medžiagų kiekybinis pasiskirstymas humifikuotoje ir labilioje frakcijose.
Aprašymas: Wetland and peatland soils are among the largest organic carbon stocks, and their use contributes to carbon emissions or accumulation processes. Peat decomposition, mineralization and settling processes are changing the peat formation process and carbon accumulation after peat draining. The degree of soil drainage as well as soil cultivation and fertilization has considerable influence on the organic matter mineralization rate and changes in the profile structure. The focus of our work is research into the peculiarities of organic carbon accumulation and transformation as influenced by different land–use. This investigation incorporate agronomy, ecology and environmental sciences. The study set out to estimate chemical and physical properties of Pachiterric Histosol, qualitative and quantitative changes in carbon resulting from different management and renaturalisation processes.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5366
Priskirta kitiems rinkiniams:2016 ASU disertacijos (DIS16)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Kristina Amalevičiūtė Licenzinė.pdf83,98 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Kristina Amalevičiūtė Disertacija.pdf15,86 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums