DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2016 >
2016 ASU disertacijos (DIS16) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5365

Antraštė: Agroaplinkos išorinių padarinių vertės integravimas į žemės ūkio produktyvumo vertinimą
Kitos antraštės: Integration of value of agri-environmental externalities into measurement of agricultural productivity
Autoriai: Novikova, Anastasija
Raktiniai žodžiai: žemės ūkis; išoriniai padariniai; produktyvumas; agroaplinka
agroculture; externalities; productivity; agri-environment
Leidimo data: 6-Sau-2017
Santrauka: Žemės ūkio gamyba, kaip žinoma, daro įtaką aplinkai ir ekosistemos elementams, tokiems kaip dirvožemis, oro ir vandens kokybė, kraštovaizdis bei bioįvairovė, kuri pasireiškia kaip teigiami arba neigiami išoriniai padariniai. Dėl kombinuoto žemės ūkio gamybos pobūdžio, kai kartu su prekinių gėrybių gamyba atsiranda neigiamų išorinių padarinių, kyla aplinkos problemų, tokių kaip: vandens užterštumas dėl cheminių trąšų, pesticidų ir herbicidų naudojimo; dirvos erozija; biologinės įvairovės nykimas; ir kitos. Kita vertus, atsiranda ir teigiamų išorinių padarinių, kaip antai: patrauklus agrarinis kraštovaizdis; išsaugota augalijos ir gyvūnijos įvairovė; ir kiti. Žemės ūkis, kaip agroekosistema, gamybos procese naudoja daugiau gamtinių išteklių nei kitos ekonominės veiklos sritys ir kuria ne tik produktus ir paslaugas rinkai, bet ir rinkoje neparduodamas gėrybes. Visi šie išoriniai padariniai dažnai neįvertinami rinkos verte.
Aprašymas: Agricultural production has an impact on the environment and ecosystem elements such as soil, quality of air and water, landscape and biodiversity, which occurs as positive or negative externalities. Joint production in agriculture involving negative externalities occurring along with the production of commodity goods, has led to emergence of a series of environmental issues: water pollution caused by the use of chemical fertilizers, pesticides and herbicides, soil erosion, loss of biodiversity, etc. On the other hand, there are positive externalities such as beautiful agricultural landscape, preserved diversity of flora and fauna, etc. Agriculture, as an agroecosystem, uses more natural resources for production process than any other economic activities and creates not only marketed goods and services, but non-marketed goods and services as well.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5365
Priskirta kitiems rinkiniams:2016 ASU disertacijos (DIS16)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Novikovos licenc sut.pdf974,75 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
A. Novikova Disertacija.pdf2,54 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums