DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2016 >
2016 ASU neprieinamos disertacijos (DISN16) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5193

Antraštė: Biodinaminių preparatų įtaka biologiškai aktyvių medžiagų kaupimuisi skirtingo genotipo valgomųjų bulvių stiebagumbiuose
Kitos antraštės: The effect of biodynamic preparations on the accumulation of biologically active compounds in the tubers of different genotypes of ware potatoes
Autoriai: Vaitkevičienė, Nijolė
Raktiniai žodžiai: biodinaminiai preparatai; bulvių stiebagumbiai spalvotu minkštimu; biologiškai aktyvios medžiogos
biodynamic preparations; potatoes with pigmented flesh; biologically active compounds
Leidimo data: 28-Rug-2016
Santrauka: Biodinaminė žemdirbystė yra unikali ekologinės žemdirbystės sistema, kuri prisideda prie tvarios ūkininkavimo plėtros. Jos esmė – natūraliomis priemonėmis uždarame ūkinin-kavimo cikle didinti dirvos fermentų aktyvumą, biologinę įvairovę bei gaminti didelės mais-tinės vertės saugius maisto produktus (Burkitt ir kt., 2007, Turinek ir kt., 2008; Ponzio ir kt., 2013). Tačiau ši sistema daugelio ūkininkų ir mokslininkų dar nėra plačiai taikoma bei tiriama. Pastarąjį dešimtmetį bulvės su spalvotu (violetiniu ir raudonu) stiebagumbio minkš-timu sulaukia daug mokslininkų ir vartotojų dėmesio, dėl jų didesnės maistinės vertės, an-tioksidacinio aktyvumo, išvaizdos ir skonio. Jų sudėtyje yra biologiškai aktyvių medžiagų – natūralių antioksidantų: fenolinių junginių (fenolinių rūgščių, antocianinų, katechinų, ru-tino), askorbo rūgšties, tokoferolio, alfalipoinės rūgšties ir seleno (Hamouz ir kt., 2010a). Todėl bulvių stiebagumbiai su raudonu ir violetiniu minkštimu gali būti svarbiu biologiškai aktyvių medžiagų šaltiniu žmonių mityboje. Dauguma šių medžiagų yra mitybinės ir farma-kologinės svarbos, taipogi nulemia augalinės žaliavos kokybę (Hamouz ir kt., 2011). Pasaulyje didėjant biodinaminiuose ūkiuose užaugintos produkcijos paklausai, atsi-randa mokslinių tyrimų poreikis, kurių tikslas įvairiais aspektais moksliškai pagrįsti biodi-naminių preparatų poveikį augalinės žaliavos kokybei.
Aprašymas: Biodynamic agriculture is a unique system of organic agriculture which contributes to the development of the sustainable farming. The prime objective of the biodynamic agriculture is with the use of natural means to enhance soil enzyme activity and biological diversity in a closed farming cycle, as well as produce safe food products characterised by a high nutritional value (Burkitt et al., 2007, Turinek et al., 2009; Ponzio et al., 2013). However, this system has not been comprehensively researched and applied by farmers yet. Over the past decade, potatoes with pigmented flesh (purple-fleshed and red-fleshed) have been receiving increased interest from researchers and consumers due to their richer nutritional value, antioxidant activity, appearance and flavour. They contain biologically active compounds – natural antioxidants: phenolic compounds (phenolic acids, anthocyanins, catechins, rutin), ascorbic acid, tocopherol, alfa-lipoic acid and selenium (Hamouz et al., 2010a). As a result, purple- and red-fleshed tubers have the potential to be an important source of biologically active compounds in the human nutrition.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5193
Priskirta kitiems rinkiniams:2016 ASU neprieinamos disertacijos (DISN16)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Nijolė Vaitkevičienė Licenzinė sutartis.pdf81,83 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Nijolė Vaitkevičienė disertacija.pdf3,98 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums