DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5168

Antraštė: Šildomame šiltnamyje augintų salotų veislių palyginimas
Kitos antraštės: Heated greenhouse grown lettuce varieties compariso
Autoriai: Tamutis, Julius
Raktiniai žodžiai: sėjamoji salota;veislės;cheminė sudėtis;derlius;biometriniai rodikliai
lettuce; varieties; chemical composition; harvest; biometric indexes
Leidimo data: 19-Rug-2016
Santrauka: Magistrantūros baigiamajame darbe pateikiami rezultatai apie auginimo laiko įtaką sėjamųjų salotų derlingumui. Darbo objektas: Sėjamoji salota (Lactuca sativa). Darbo metodai: Tyrimai atlikti 2015–2016 metais atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro kontroliuojamo klimato šiltnamyje. Tirta sėjamųjų salotų cheminė sudėtis ir kokybė, auginant dirbtinėmis sąlygomis. Tirtos penkios sėjamųjų salotų veislės: ‘Grand Rapids‘, ‘Lollo Bionda‘, ‘Austrasche Gele‘, ‘Merlot‘. ‘Merveille Des Quatre Saisons‘. Salotos laistytos kas trys dienos, matavimai atlikti kas septynios dienos. Nuėmus derlių, salotos nuplautos, pasvertos ir atlikta jų cheminė sudėties analizė. Maisto žaliavų laboratorijoje nustatyta sausosios, tirpiosios sausos medžiagos. I-a sėja turėjo esminės įtakos salotų biometriniams rodikliams - jie buvo didžiausi. Darbo rezultatai: Žiemos sezono metu sėjamosios salotoms pritrūko saulės šviesos. Vidutiniškai didžiausia augalo masė buvo (67,1 g) II-os sėjos metu - ‘Lollo Bionda’ veislės salotų, tačiau esmingai nesiskyrė nuo visų tirtų salotų masės, išskyrus buvo ‘Merville Des Quatre Saisons’ veislės salotų, kurios masė buvo tik (46,4 g).
Aprašymas: Master's thesis presents the results of seeding lettuce, sown in heated greenhouse at different times, variety comparison. The object of the work: Lettuce (Lactuca sativa). Method of the work: Investigations were carried out at 2015 - 2016 in Open Access Joint Research Centre of Agricultural and Forestry in the climate-controlled greenhouse. It has been analyzed lettuce chemical composition and quality of the production under artificial conditions. It has been investigated five lettuce varieties 'Grand Rapids', 'Lollo Bionda', 'Austrasche Gele', 'Merlot', 'Merveille Des Quatre Saisons'. Salad irrigated every three days, measurements are carried out every seven days. After harvesting lettuce washed, weighed and done a chemical composition analysis. It was determined dry, soluble dry substances in Food Raw Materials laboratory. The first sowing time did not have essential impact for lettuce biometric indexes: they were greatest. The results: During the winter season lettuce lack out of sunlight.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5168
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Julius Tamutis licencineSutartis.pdf81,92 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Julius Tamutis Magistrinis.pdf1,63 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums