DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5161

Antraštė: Biologinių preparatų tyrimai žieminių kviečių pasėlyje
Kitos antraštės: Research of biologicals poducts in winter wheat crop
Autoriai: Jakubkienė, Kristina
Raktiniai žodžiai: žieminiai kviečiai; huminės rūgštys; biologiniai preparatai; derlingumas; derliaus struktūros elementai
winter wheat; biological agents; productivity; seed yield; yield structure elements.
Leidimo data: 19-Rug-2016
Santrauka: Tyrimų tikslas buvo įvertinti tiriamų biologinių preparatų poveikį žieminiams kviečiams. Lauko eksperimentai buvo atliekami 2014 - 2015 m. ASU Bandymų stotyje. Dirvožemis IDg8 - k (LVg – p – w - cc) – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols). Tyrimų objektas – Skirtingais biologiniais preparatais purkštas žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) pasėlis. Darbo metodai: žieminių kviečių derlingumo bei derliaus struktūros elementai nustatyti tiesioginio matavimo, skaičiavimo ar svėrimo būdu pagal priimtas lauko eksperimento vykdymo metodikas. Cheminės analizės atliktos laboratorijose, pagal priimtas metodikas. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti vieno veiksnio kiekybinių požymių dispersinės analizės metodu, taikant kompiuterinę programą ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003).
Aprašymas: The research was accomplished to investigate the effect of biological preparations in winter wheat crop. The field experiment was carried out in 2015 on the calcareous shallow luvisol Calc (ar) i- Epihypogleyic Luvisol (LVg - pw - cc) of the Experimental Station at Aleksandras Stulginskis University. Object of the research – winter wheat crop sprayed of different biological agents. Method of the research – yield of winter wheat and yield structure elements were determined while using direct measurements, calculations or weighing according field experimental techniques.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5161
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Kristina Jakubkienė authorLicense.pdf82,23 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Kristina Jakubkienė Magistrinis.pdf742,07 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums