DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5126

Antraštė: Panevėžio miesto želdynų sistema bendrojo plano kontekste
Kitos antraštės: Panevėžys city green area system in the context of the master plan
Autoriai: Marcinkevičiūtė, Jadvyga
Raktiniai žodžiai: darni plėtra; želdynai; žaliųjų erdvių sistema; rekreacija
sustainable development; green areas; the system of green areas; recreation.
Leidimo data: 4-Rug-2016
Santrauka: Panevėžio miesto želdynų sistema bendrojo plano kontekste. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Panevėžio miesto žaliųjų erdvių, parkų, skverų poreikį rekreacijai ir įvertinti jų kaitą nuo 1977 metų. Uždaviniai: 1. Atlikti Panevėžio miesto želdynų žaliųjų zonų retrospektyvinę analizę. 2. Atlikti esamų ar projektuojamų želdynų ploto ir jų poreikio Panevėžio miestui analizę pagal teritorijų planavimo dokumentus. 3. Atlikti miesto rekreacinių galimybių ir gyventojų poreikių, susijusių su miesto žaliosiomis erdvėmis, analizę; 4. Nustatyti Panevėžio miesto žaliųjų erdvių, parkų, skverų būklę, jos gerinimo būdus. Tyrimo metodai – darbe taikoma kompleksinė metodų sistema, kurią sudaro empiriniai ir natūriniai, statistinės analizės metodai.
Aprašymas: The Object of Research Work is Panevėžys City Green Area System in the Context of the Master Plan. The aim of the research work is to analyse recreation needs of green areas, parks, squares of Panevėžys City and to evaluate the change since 1977. The tasks to be carried out: 1. Implementation of retrospective analysis a green areas of Panevėžys City. 2. Evaluation of the present or planned green areas and their need for the City of Panevėžys in accordance to the documents of territorial planning. 3. Implementation of the analysis of recreational possibilities and the needs of the inhabitants connected with the city green areas.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5126
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Jadvyga Marcinkevičiūtė licencineSutartis.pdf82,28 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Jadvyga Marcinkevičiūtė Magistrinis.pdf3,27 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums