DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5046

Antraštė: Šakių rajono užtvankų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų būklė
Kitos antraštės: Technical State of Concrete and Reinforced Structures of Earth Dams situated in Sakiai District
Autoriai: Dabašinskas, Ričardas
Raktiniai žodžiai: betonas; gelžbetonis; hidrotechnikos statiniai; patikimumas
concrete; reinforced concrete; hydraulic structures; reliability
Leidimo data: 1-Lie-2016
Santrauka: Dauguma Lietuvoje pastatytų hidrotechnikos statinių naudojami jau daugiau kaip 30 metų. Pastatytose konstrukcijose labai dažnai pirma laiko atsiranda įvairių pažaidų, blogėja jų techninė būklė. Konstrukcijų pažaidos atsiranda dėl natūralaus medžiagų senėjimo, įvairių apkrovų bei mechaninių, fizikinių, cheminių ir specifinių veiksnių. Betonas ir gelžbetonis labai plačiai naudojami kelių, hidrotechnikos statinių, požeminių tunelių, namų ir t.t. statybai. Konstrukcijų patvarumo esminiai reikalavimai pateikiami statybos techniniame reglamente (Statybos... , 2011). Mokslinių ekspedicijų metu 2015 m. buvo ištirta Šakių rajono dešimties užtvankų gelžbetoninių konstrukcijų būklė. Tyrimo objektas – 10 didžiausių Šakių rajono užtvankų: Jurgupio, Valiulių, Kidulių, Gerdžiūnų, Totorviečių, Voverių, Sintautų, Lukšių, Ritinių, Būblelių. Tyrimo metodai: Tiriant užtvankų gelžbetoninių konstrukcijų būklę buvo naudoti šie konstrukcijų diagnostikos metodai: kameraliniai metodai, vizualinis metodas ir neardantis metodas betono stipriui nustatyti. Konstrukcijų techninė būklė taip pat įvertinta balais pagal statybos techniniame reglamente pateiktą metodiką (Statybos..., 2006). Visi gauti duomenys statistiškai apdoroti „MicrosoftExcel“ kompiuterine programa. Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami Šakių rajono užtvankų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų būklės tyrimo rezultatai.
Aprašymas: Most of hydraulic structures built in Lithuania are already used more than 30 years. Rather frequently different damages appear in these constructions as well as their technical condition deteriorates. Damages in constructions occure due to natural ageing, various load, mechanical, physical, chemical and specific factors. Concrete and ferro-cement are widely used in road construction, hydraulic engineering, underground tunnels, house building, etc. Essential requirements for constructions durability are provided in Construction Regulations 2010 (Construction..., 2011). During the scientific expeditions in 2015 the condition of ten ferro-cement dams of Šakiai region was investigated. Object of the work: 10 biggest dams of Šakiai region - Jurgupis, Valiuliai, Kiduliai, Gerdžiūnai, Totorviečiai, Voveriai, Sintautai, Lukšiai, Ritiniai, Būbleliai. Methods of the work: Indoor works, diagnostic methods, visual approach and method to determine the strength of concrete were used in examination of ferro-cement dams. Technical condition of constuctions was estimated in scores according to 2006 Construction Regulations methodology (Construction..., 2006). The data statistically processed using „MicrosoftExcel“ programm. In master‘s thesis are presented the results of the condition of concrete and ferro-cement dams in Šakiai region.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5046
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
R. Dabašinsko magistrinis.pdf2,59 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Ričardas Dabašinskas authorLicense.pdf82,39 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums