DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5045

Antraštė: Ekstremalių maksimalaus debito reikšmių įtaka skaičiuojant projektinį debitą
Kitos antraštės: Impact of outliers on design flow estimation
Autoriai: Jankauskas, Karolis
Raktiniai žodžiai: potvynis; projektinis debitas; programa
flood; design flow rate; program
Leidimo data: 1-Lie-2016
Santrauka: Tiltai pralaidos ir kiti hidrotechniniai statiniai turi būti tinkami naudoti dešimtims, šimtams ir daugiau metų, todėl reikia tiksliai nustatyti statinio projektinius parametrus susijusius su hidrologija statinio eksploatavimo laikotarpiu. Šiame darbe analizuojame išskirtiniai maksimalaus hidrologinio įvykio įtaką projektiniam debitui pasitelkiant konkretaus 1958 metais vykusio potvynio stebėjimo duomenis. Palyginimui naudoti Lietuvos upių 1986-2010 maksimalūs debitai gauti iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir hidrologijos metraščių nuo 1958 iki 1985 metų vandens matavimo stočių, kurių hidrologinių stebėjimų sekos nenutrūkstamos. Suskaičiuojamos 1958 metų upių maksimalaus nuotėkio modulio reikmės ir sudaromas maksimalaus nuotėkio žemėlapis. Hidrologinių charakteristikų dažnių statistinei analizei bei teorinių skirstinių pritaikymui naudota programinė įranga „HYFRAN“ Nustatoma 1958 metų įtaka maksimaliam projektiniam debitui
Aprašymas: Bridges, culverts and other hydraulic works must be suitable for the tens, the hundreds of years and more, so you need to accurately determine the static design parameters related to hydrology static lifetime. In this work we are studying specific hydrological impact maximum influence through a 1958 year design flow, flooding surveillance data. Comparison of 1986-2010 maximum use of river flows from the Lithuanian Hydrometeorological service and hydrological chronicles from 1958 to 1985 years of water measurement stations, hydrological observations in a continuous sequence. The 1958 year maximum leakage river module uses a maximum leak and map. The hydrological characteristics of the statistical analysis, as well as the theoretical dividend distributions used software to "1958 years of determined HYFRAN“ on maximum design flow rate
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5045
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Karolis Jankauskas authorLicense.pdf81,68 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Karolis Jankauskas magistrinis.pdf1,94 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums