DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5044

Antraštė: Ledo sangrūdų modeliavimas Neries upės ruože Kaune nuo Kleboniškio iki P. Vileišio tilto
Kitos antraštės: The ice jam modelling for Neris river reach in Kaunas city
Autoriai: Petkevičius, Deividas
Raktiniai žodžiai: HEC-RAS programa; modeliavimas; ledo sangrūdos; potvynių rizika
HEC-RAS program; ice jams; modelling; water flow; flood risk
Leidimo data: 1-Lie-2016
Santrauka: Tyrimo problematika susijusi su netikėtais ir sunkiai prognozuojamais potvyniais. Darbo tikslas - nustatyti ledo sangrūdų sukeliamus vandens lygius tikėtinai pavojingiausiose vietose. Tyrimo objektas - Neries upės ruožas nuo A. Meškinio tilto esančio ties Kleboniškio mišku iki Petro Vileišio tilto Vilijampolėje, Kauno mieste. Tiriamo ruožo ilgis 4858 m. Skaitmeniniams eksperimentams atlikti naudota JAV Armijos inžinierių korpuso hidrologinės inžinerijos centro upių tėkmių modeliavimo sistema HEC-RAS 4.1.0. Minėtam upės ruožui sukurtas 1D hidrodinamikos modelis, atliktas jo kalibravimas, vėliau skaitinis modeliavimas su tikslu įvertinti potvynių riziką dėl ledo sangrūdų. Šio darbo tikslams įgyvendinti pasirinktas metodas yra efektyvus, pakankamai tikslus ir nebrangus. Gauti rezultatai rodo, kad nagrinėtame ruože yra didelė rizika ledo sangrūdoms ties Varnių gatve.
Aprašymas: Requirements regarding the problem are unexpected and unpredictable floods. The object of research - the Neris river stretch from A. Muskiness bridge which is located at Kleboniškis forest to Petras Vileišis Bridge in the city of Kaunas. Test stage length is 4858 m. For computer modelling was used in the US Army Corps of Engineers hydrological engineering centre river flow modelling system HEC-RAS 4.1.0. Designed 1D hydrodynamic model, he was calibrated, evaluated the risk of flooding. This work aims to implement the chosen method of flood risk evaluate is efficient, precise enough and inexpensive. The results indicate that the analysed section is a high risk of ice jams near the Varniu Street.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5044
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Deividas Petkevičius authorLicense.pdf82,36 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Deividas Petkevičius magistrinis.pdf2,37 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums