DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5008

Antraštė: Sodinių šilauogių uogų kokybės pokyčiai laikymo metu
Kitos antraštės: Quality changes of blueberries during storage
Autoriai: Buikutė, Loreta
Raktiniai žodžiai: 'Reka' ir 'Puru' šilauogių uogos; kokybiniai rodikliai; kontroliuojama atmosfera
'Reka' and 'Puru' blueberry berries; quality indicators; controlled atmosphere
Leidimo data: 30-Bir-2016
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiama laikymo sąlygų ir trukmės įtaka sodinės šilauogės uogų kokybiniams rodikliams. Darbo objektas: sodinės šilauogės (Vaccinium corymbosum) 'Reka' ir 'Puru' veislių uogos. Darbo tikslas: įvertinti sodinės šilauogės uogų kokybinių rodiklių pokyčius laikymo metu. Tyrimų metodai: standartizuotais metodais buvo atlikta uogų cheminės analizės – titruojamas rūgštingumas (%), sausųjų medžiagų kiekis (%), askorbo rūgšties kiekis (mg 100 g-1), tirpių sausųjųmedžiagų kiekis (%), pH. Nustatytas odelės tvirtumas ir minkštimo kietumas (N) tekstūros analizatoriumi TA.XT Plus, Stable Micro Systems (UK).Įvertintas šviesumas L* (0 – juodas, 100 – baltas), a* koordinatės vertė (raudona/žalia), b* koordinatė (geltona/mėlyna) pagal CIELab skalę NBS vienetais. Atliktas duomenų matematinis – statistinis įvertinimas. Tyrimų rezultatai: įvertinus sodinių šilauogių uogų kokybinių rodiklių pokyčius laikymo metu nustatyta, kad sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų daugiausiai buvo 'Puru' veislės uogose, laikytose 2 – oje kontroliuojamos atmosferos kameroje (O2 – 21%, N2 – 78 %, CO2 – 1%). Abiejų veislių šaldytose uogose sausųjų medžiagų kiekis esmingai sumažėjo po 8 laikymo mėnesių, o tirpių sausųjų medžiagų esmingai daugiau nustatyta 'Puru' veislės uogose 8 mėnesius laikytose šaldiklyje. Didžiausi vitamino C nuostoliai, nepriklausomai nuo laikymo būdo (šaldytuve ar kontroliuojamos atmosferos kamerose), nustatyti po 20 laikymo dienų, o šaldytose uogose vitamino C kiekis esmingai sumažėjo po 8 laikymo mėnesių: 'Puru' – 2,85 kartais, o 'Reka' – 3,11 kartais, lyginant su šviežiomis uogomis. pH, nepriklausomai nuo laikymo būdo, šarmingėjo abiejų veislių uogose. Šaldytose uogose pH rodiklis esmingai padidėjo po 4 mėnesių šaldymo abiejų tirtų veislių uogose. Organinių rūgščių kiekis, nepriklausomai nuo laikymo trukmės, buvo didesnis 'Puru' veislės uogose. Esmingai didesniu mėlynos spalvos intensyvumu (b* koordinatės reikšmė) pasižymėjo 'Puru' veislės uogos laikymo pabaigoje šaldytuve. Abiejų tirtų veislių uogų tvirčiausia odelė nustatyta po 28 laikymo dienų 1–os (O2 – 1%, N2 – 99 %) kontroliuojamos atmosferos kameroje, o kiečiausias minkštimas – po 41 laikymo dienos šaldytuve.
Aprašymas: The master work presents the results of storage conditions and time influence on blueberry berries quality parameters. Object of the study: blueberry berries (Vaccinium corymbosum) of 'Reka' and 'Puru' variety. The aim of the study: assess blueberry fruit quality parametres during storage. Method of the work: standardized methods has been done berries chemical analysis – dry solids content (%), soluble solids content (%), ascorbic acid content (mg 100 g-1), pH parameters, titratable acidity (%). Phisical analysis – skin strength and firmness (N). Spectral analysis – color cordinates by CIELab scale (NBS units). All research data was tested statistically. The results: evaluation of blueberry quality changes during storage set that more dry matter and soluble solids accumulated 'Puru' berries in the second controlled atmosphere chamber (O2 – 21%, N2 – 78 %, CO2 – 1%). In frozen berries dry matter content substantially decreased after 8 months of storage in the case of both varieties and soluble solids substantially more sets in 'Puru' berries after 8 months of storage in the freezer. The biggest loss of vitamin C, regardless of the manner of storage (refrigerated or controlled atmosphere chambers), set after 20 days of storage and the frozen berries of vitamin C significantly reduced after 8 months of storage: 'Puru' – 2.85 times, and 'Reka' – 3.11 times, compared with fresh berries. pH value increases in the case of both varieties not depended of what kind of storage. In frozen berries pH value significant increase after 4 months of storage in the case of both varieties. Titratable acidity, not depended of storage time, was higher of 'Puru' berries. Substantially larger blue color intensity (b* coordinate) was noted of 'Puru' berries at the end of storage in the fridge. Strongest berry skin determined after 28 days of storage in the first controlled atmosphere chamber and the pulp hardness determined after 41 days of storage in the fridge – in the case of both varieties.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5008
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Loreta Buikutė authorLicense.pdf81,4 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Loreta Buikutė Magistrinis.pdf1,14 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums