DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4982

Antraštė: Upinio bebro(Castor Fiber L.) populiacijos būklė Pakruojo miškų urėdijoje
Kitos antraštės: European beaver (Castor Fiber) state of population in Pakruojis forest enterprise.
Autoriai: Paukštė, Robertas Vytautas
Raktiniai žodžiai: upinis bebras (Castor fiber L.); Pakruojo miškų urėdija; populiacijos reguliavimas; poveikis aplinkai; žala
Pakruojis enterpise; European beaver; population control; the impact on the enviroment; damage.
Leidimo data: 29-Bir-2016
Santrauka: Šiame baigiamajame darbe tiriama bebrų populiacijos būklė ir jos poveikis aplinkai. Darbo objektas – Pakruojo miškų urėdija. Darbo tikslas – ištirti upinio bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklę ir poveikio gamtai vertinimą Pakruojo miškų urėdijoje. Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, Pakruojo miškų urėdijos teritorijoje esančių bebraviečių įvertinimas ir bebrų populiacijos reguliavimo (patvankų ardymo ir medžioklės) analizė, anketinė gyventojų apklausa. Tyrimo rezultatai. 2014-2015 m. laikotarpiu Pakruojo urėdijos miškuose užregistruotos 145 gyvenamos bebravietės. Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad didžioji dalis bebrų buveinių buvo sutelkta upių biotopuose. Palyginus 2008 ir 2015 metų duomenis nustatyta, jog bebrų buveinių pasiskirstymas pasikeitė: anksčiau gyvenę melioracijos sistemose, šiuo metu jie renkasi natūralesnes buveines. Tyrimo metu konstatuota, kad 2015 m. perspektyvių (toleruotinų) bebraviečių skaičius urėdijos teritorijoje siekia 30,7 proc., o neperspektyviose bebravietėse (69,7 proc.) gyvenantys bebrai užtvindė 40 ha miško žemės bei padarė 80 000 eurų žalą. Tyrimo metu analizuotas bebrų populiacijos gausos reguliavimo metodų, naudojamų urėdijoje, efektyvumas. Pagal 2013–2015 m. statistinius duomenis, Pakruojo miškų urėdija vidutiniškai per metus išleido 225 eurus užtvankų ardymui. Taikant bebrų populiacijos reguliavimo programą, 2015 m. urėdijos teritorijoje sumedžiota 313 bebrų, išardytos 36 bebravietės, tačiau iš jų net 80,5 proc. buvo atstatytos. Stebint bebrų veiklą išardytose bebravietėse nustatyta, kad užtvankos atstatytos per skirtingą laikotarpį: 14 per pirmąją parą, 8 – per antrą, 6 – per savaitę ir 1 per mėnesį. Konstatuota, kad bebrai yra sėslūs gyvūnai, jie grįžta į savo bebravietę, o jų populiacijai mažinti neužtenka pasitelkti vien užtvankų ardymo metodą. Tyrimo metu atlikta anketinė Pakruojo rajono gyventojų apklausa, išdalinta 100 anketų, gauti duomenys iš 90 įvairių profesijų respondentų. Išanalizavus nuomonę apie bebrų vykdomą veiklą reziumuota, kad 52 proc. respondentų neigiamai vertino šių graužikų veiklą ir nesidomėjo jų poveikiu ekosistemoms.
Aprašymas: In this thesis investigated the beaver population in the state and it‘s impact to the enviroment. The object – Pakruojis forest enterprise. The aim of the study – to explore the Eurasian beaver (Castor fiber) population in the state of Pakruojis forest enterprise and its impact for enviroment. Methodology – analysis of scientific publications, beaver nest numbers in Pakruojis forest enterprise. The survey for respondents about beaver activity. Results. The analysis of Pakruojis forest enterprise shown 145 inhbited homes of beavers. Most of beaver habitats found in river biotopes. A comparison of the data of 2008 and 2015 years shown the change distrubution of beaver: previuosly they lived in drainage systems, now beavers prefer more natural habitats. In the study found that the prospectives beavers habitats is 30,7 percent. Data of 2015 shown that beavers flooded 40 hectares of forest and made 80 000 euros damage. Examination of the beaver population control progam in Pakruojis forest enterprise shown that hunting, trapping and demolition of beavers huts are good tools. In 2015 year there were hunted 313 beavers and used 225 euros for hut‘s demolition. The present study results shown that there demolished 36 beaver huts in 2015 and 80,5 percent of it were rebuilt. In this research were given a questionnaire for 100 people to express their opionion about beaver activity. The analysis of people of Pakruojis district opinion about beavers activities shown that 52 percent of respondents negatively assessed the activity of beavers. 50 percent of respondents argued that beaver population should be reduced. The evaluation of the results let assumed that respondents were not in favor of beaver activity and not interesting in theirs impact on the enviroment.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4982
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Robertas Vytautas Paukštė authorLicense.pdf81,9 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Robertas Vytautas Paukštė Magistrinis.pdf1,47 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums