DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4975

Antraštė: Negyvos medienos susidarymo dėsningumai greta plynų kirtaviečių mišriuose eglės - lapuočių miškuose
Kitos antraštės: The patterns of deadwood formation near the clearcuttings
Autoriai: Burba, Andrius
Raktiniai žodžiai: negyva mediena; virtuoliai; stuobriai; biržės forma; plyna kirtavietė
Deadwood; fallen wood; snags; the shape of the woodlot; clearcutting
Leidimo data: 29-Bir-2016
Santrauka: Magistro baigiamajame darbe tiriami veiksniai, turintys įtakos negyvos medienos kiekio susidarymui greta plynų kirtaviečių, mišriuose eglės – lapuočių miškuose. Tyrimo objektas – Radviliškio miškų urėdijos, Aukštelkų ir Radviliškio girininkijoms priklausantys brandūs ir pribręstantys miškai greta plynų kirtaviečių. Tyrimo tikslas – ištirti negyvos medienos susidarymo dėsningumus greta plynų kirtaviečių Tyrimo metodai – loginė mokslinės literatūros apžvalga, palyginimas, laikinų skritulio formos tyrimo barelių ir statistinio duomenų apdorojimo analizės metodai, jų grafinis atvaizdavimas. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti atstumo nuo biržės pakraščio įtaką negyvos medienos kiekio pasiskirstymo dėsningumus. 2. Įvertinti negyvos medienos kiekio susidarymo priklausomybę nuo medynų taksacinių parametrų. 3. Įvertinti plynos kirtavietės charakteristikos (ploto, formos) ir vėjo įtaką negyvos medienos kiekio susidarymui greta esančiame medyne. 4. Išanalizuoti negyvos medienos kiekio pasiskirstymą greta plyno kirtimo biržių pagal elementus ir irimo stadijas.
Aprašymas: In the Master’s graduation work the factors influencing the formation of deadwood near the clearcuttings were evaluated. The object of research – The mature and premature forests near the clearcuts, at Radviliskis forest enterprises, Aukstelkai and Radviliskis forestry districts. The aimof research - To investigate the patterns of deadwood formation near the clearcuts. The methodsof research – The logical review of the scientific literature, comparison, methods for analysis of temporary circular study plots and statistical data analysis method, their graphical representation. The tasksof research – To investigate the influence of the distance from the clearcuts edge on the patterns of deadwood distribution. To evaluate the dependence of deadwood formation on parameters of stands. To evaluate the influence of clearcuts characterization and wind on the formation of deadwood, in the adjacent stand. To analyze the distribution of deadwood elements and stages of decay near clearcuts.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4975
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Andrius Burba authorLicense.pdf82,63 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Andrius Burba Magistrinis.pdf2,73 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums