DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4965

Antraštė: Negyvos medienos kiekio ir formos kitimas skirtingo ūkinio rėžimo paprastosios pušies (Pinus sylvestris L) medynuose
Kitos antraštės: Amount and forms dynamic of coarse woody debris in scot pine (Pinus sylvestris L.) forests in accordance with different age and management regime
Autoriai: Pivoras, Ainis
Raktiniai žodžiai: Stambi negyva mediena; Ažvinčių sengirės rezervatas; ūkinis rėžimas;
Coarse dead woodl; scot pine stands; down woody material; accumulation; žvinčiai strict nature reserve.
Leidimo data: 29-Bir-2016
Santrauka: Baigiamajame darbe tiriami negyvos medienos kaupimosi dėsningumai skirtinguose paprastosios pušies medynuose Rytų Lietuvoje. Darbo objektas – Paprastosios pušies medynai Rytų Lietuvoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Darbo tikslas – Įvertinti ir palyginti negyvos medienos kiekį ir struktūrą skirtingo ūkinio rėžimo paprastosios pušies medynuose Rytų Lietuvoje. Darbo metodai – Tyrimai vykdyti 20-yje medynų, 238-iose, 150-800m2 ploto skritulinėse aikštelėse, kuriose pastovūs miškų monitoringo tyrimai vykdomi nuo 1986m. Tarpusavyje lyginti skirtingo amžiaus grupių (1gr - <100m; 2gr. - >100m.) ir skirtingo ūkinio rėžimo (rezervatiniai – I miško gr; ūkiniai – II-IV miško grupės) medynai. Tyrimų metu registruota visa aikštelės teritorijoje susiformavusi stambi (skersmuo >10cm) negyva medžių stiebų mediena, įvertinta jos forma (sausuolis, stuobrys, virtuolis) ir suirimo klasė (1-5). Susiejant aikštelės teritorijoje esančią negyvą medieną su miškų monitoringo duomenimis buvo atsekama medžių žūties laikas ir kiti žūties metu buvę morfometriniai duomenys. Darbo rezultatai: Lyginant natūralių gamtinių veiksnių sąlygotą medžių žuvimą ir negyvos medienos kaupimąsi rezervate, su kirtimų ir natūralių gamtinių veiksnių sąlygotu medžių žuvimu ir negyvos medienos kaupimusi ūkiniuose miškuose gauta: Pusamžiuose ir pribręstančiuose rezervatiniuose pušynuose jau suiro 58.2% 1986-2015m. laikotarpiu žuvusios medienos ir dabar yra susikaupę 44.4 m3/ha negyvos medienos, analogiškuose brandžiuose ir perbrendusiuose pušynuose suiro 7,6% žuvusios medienos ir dabar yra 52,5 m3/ha. Ūkiniuose pusamžiuose ir pribręstančiuose pušynuose buvo pašalinta arba suiro 72,5%, 1986-2015m. laikotarpiu žuvusios medienos ir dabar yra susikaupę 28,7 m3/ha negyvos medienos, analogiškuose brandžiuose ir perbrendusiuose pušynuose buvo pašalinta arba suiro 88,0% žuvusios medienos ir dabar yra 21,1 m3/ha. Negyva mediena vidutiniškai sudaro 13,9% visos (gyvos ir negyvos) medienos tūrio rezervate ir 7,7% ūkiniuose pušynuose.Visuose medynuose didžioji dalis negyvos medienos yra virtuolių pavidalu nuo 34,6 m3/ha iki 13,9 m3/ha išskyrus brandžius ir perbrendusius rezervato pušynus, kur didžioji dalis negyvos medienos yra sausuolių pavidalu 33,5 m3/ha. Mažiausiai negyvos medienos visur yra stuobrių pavidalu.
Aprašymas: The investigation was about the coarse dead wood accumulation in scot pine forests in accordance with stands age and management regime. Object of the research: Coarse woody debris in Scot pine stands at the Aukštaitija National Park, Lithuania. Aim of the research: The aim of this study was to evaluate an amount and formation dynamic of coarse dead wood in scot pine forests located in the eastern part of Lithuania. Thesis Research methods: The study was performed in Ažvinčiai strict nature reserve and managed forests nearby, both in premature (<100 years) and mature (>100 years) stands. It was investigated 238 (150-800m2) circular fixed-area plots located in 20 different scot pine stands. The same plots are used for national forest monitoring since 1986. Just a coarse dead wood of stems, with diameter >10cm, which has formed into plot area (stand-up method (Gove &Van Deusen, 2011)) was investigated. The form / position and decomposition stage (1-5) was marked for each tree. The majority of the dead trees was linked with a forest inventory data of the plot, so the time since death and the volume at death time are known. Research results: The coarse dead wood formation during a period of last 29 years in a nature reserve was 2,5 m3/ha, and in managed forests 4,5 m3/ha annually. In accordance with decomposition and wood loos during logging currently in nature reserve stands were found 44.4 m3/ha in premature, and 52,5 m3/ha coarse dead wood in analogous mature stands. In near by managed forests, respectively 28,7 m3/ha in premature and 21,1 m3/ha in mature stands of coarse dead wood was found. It means that more than half of the coarse woody material that has formed in premature stands since 1986, already is decomposed into nature reserve, either removed during logging in managed forests. In comparing dead and alive coarse wood biomass, was found that coarse dead wood contributed 13,9% of all above ground wood biomass in a nature reserve and 7,7% in managed forests. The dominant form of CWD was logs with volumes 13,9 - 34,6 m3/ha, except the mature stands in a nature reserve, where dominant form was snags, with volume 33,5 m3/ha.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4965
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Ainis Pivoras licencineSutartis.pdf82,51 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Ainis Pivoras Magistrinis.pdf2,34 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums