DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4952

Antraštė: Lauko - krūmynų stirnų populiacijos būklė Vilkaviškio rajone
Kitos antraštės: Population quality of field ecotype roe deer in Vilkaviškis region
Autoriai: Burinskas, Evaldas
Raktiniai žodžiai: Europinė ;stirna; lauko ; krūmynų ;
Roe; field; ecotype; census;
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Šiame darbe aš analizavau lauko – krūmynų ekotipo stirnų populiacijų kokybę, struktūrinį – reprodukcinį pasiskirstymą populiacijoje taip pat stirnų erdvinį pasiskirstymą skirtiguose biotopuose. Darbo objektas – Lauko – krūmynų ekotipo stirnų elementariosios populiacijos Uosijos ir Virbalgirio miškuose, Vilkaviškio rajone, Pietvakarių Lietuvos regione. Darbo tikslas – yra įvertinti stirnų struktūrinį – reproduktyvinį lyčių psantykį bei nustatyti stirnų erdvinį pasiskirstymą skirtinguose biotopuose. Metodika – Stirnų populiacijų gausa bei struktūrinis - reprodukcinis pasiskirstymas buvo įvertinti atliekant stirnų tiesiogines apskaitas, pildant anketas. Stirnos buvo stebimos iš specialiai įrengtų bokštelių. Anketoje buvo nurodomas stebėtų individų skaičius, taip pat lytis ir biotopas, kuriame stebimi gyvūnai. Duomenys šiam tyrimui buvo pradėti rinkti dar 2013 metais, todėl darbe pateikiami keturių metų trukmės tyrimo rezultatai. Rezultato palyginimui darbe naudota ANOVA dispersinė analizė.
Aprašymas: In this work I am analysing the field ecotype roe deer population quality, gender ratio in population and spacial distribution patterns in different biotops. Object – Field ecotype roe deer population in Uosija and Virbalgiris forest, Vilkaviškis region, South – West Lithuania. Aim of work – is to analyse the gender ratio in two population of roe deer and to determine the spatial distribution patterns in different biotops. Methodology – The population abundance and gender ratio in population was determined by direct census of roe deer, during the observations from hunting tower. The quantity of observed individuals was recorded as well as gender of animal and the biotop prefered by animal. The colection of data for this study was started in year 2013, thus the results contains data of 4 study years, including data from year 2016. ANOVA was used for data comparative analysis.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4952
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Evaldas Burinskas licencineSutartis.pdf81,53 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Evaldas Burinskas Magistrinis.pdf1,43 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums