DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4948

Antraštė: Šernų populiacijos gausa ir kelionės medžioklės plotų vieneto "žemaitija" teritorijoje
Kitos antraštės: The abundance and migration of wild boar population in "žemaitija" game area
Autoriai: Vaitkus, Evaldas
Raktiniai žodžiai: Šernai; kelionės; populiacija; stebėjimas; apskaita
Wild boar; migration; population; observation; census
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Baigiamajame darbe nagrinėjama šernų gausa „Žemaitijos‘‘ klubo vienete ir nustatomi šernų kelionės nuotoliai ir užimama gyvenamoji teritorija. Objektas-vieta – Šernų elementarioji populiacija „Žemaitijos“ medžioklės plotų vienete, esančiame Platelių girininkijos Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Darbo tikslas– Ištirti šernų populiacijos būklę ir galimas kelionės kryptis medžioklės ploto vieneto medžiotojo klubo „Žemaitija“ teritorijoje. Darbo metodai– Šernų populiacijos gausa nustatyta pagal Padaigos 1996 metų metodus: tiesioginiu vizualiniu apskaitos metodu, kvartalinių apskaitos metodu ir apskaita išvarymo iš kvartalų metodu. Šernų populiacijos gausa nustatyta remiantis visų trijų naudotų metodų rezultatais. „Šernų gaudyklės“ pagalba buvo sugauti šernai ir pažymėti specialiais įsagais kelionėms ir nuotoliams stebėti. Šernai buvo stebimi įrengtoje jaukinimo aikštelėje naudojant mobilią skaitmeninę infraraudonųjų spindulių vaizdo fiksavimo foto kamera BolyMedia MG983G-30M. Darbo rezultatai: Palyginus gautus duomenis nustatyta, kad m.p.v. „Žemaitija“ medžioklės plotų teritorijoje šernų gausa yra 58 individai. Bendras šernų populiacijos tankis medžioklės plotuose yra 6,0 vnt./1000 ha. Šernų kelionėms ir nuotoliams nustatyti buvo stebimi įsagais pažymėti 4 šernai (metiniai) ir nepažymėtų šernų banda kurią sudarė 12 individų (jaunikliai be patelės).Vertinant šernų keliones ir nuotolius buvo nustatyta, kad šernų jaunikliai be patelės nukeliauja iki 10 km, o šernų jaunikliai, kurie laikosi bandoje su patele nukeliauja iki 4 km. Nustatyta, kad jauniklių banda, gyvenanti be patelės užimama 900 ha teritoriją. Šernai jaukinimo vietą intensyviausiai lanko šaltuoju metų laiku, tuo pat metu jie ilgiausiai užtrunka jaukykloje maitindamiesi. Šernų lankymosi jaukykloje paros aktyvumas priklauso nuo dienos ilgumo ir šviesos. Žiemą šernai į jaukyklą ateina kur kas anksčiau nei vasarą.
Aprašymas: In this work I am analysing the pecularities of wild boar migration and the size of home range in game are “Žemaitija”. Object – wild boar population in „Žemaitijos“ game area, located in Plateliu Forestry district, Plunge region. Aim of work –is to determine the quality of wild boar population and migration specifity in “Žemaitija” game area. Methodology– The abundance of wild boar population was determined acording to census methods by V. Padaiga(1996): direct visual method, forest quarter method by footprint counting and census during driven hunting. The abundance of wild boar was determined comparing the data of three methods. 4 individuals was traped by special traping system and marked by animals tags. Those individuals were later observed in different places. Wild boar family of 12 individuals (without mother) was observed by footprints and by photocamera 12 months. The activity of wildboar was observed by photocamera installed near the wild boar artificial feeding place. Results: According to different census methods, observed population size of wild boar in game area „Žemaitija“58 individuals. Mean density of wild boar population was 6,0 unt./1000 ha. Our results shows that wild boar group of one year old individuals can migrate the distance of at least 10 kilometers. And wild boar group – one year old individuals with mother (leader) was migrating significantly lower distance up to 4 kilometers. Wild boar group without mother had a home range of 900 ha, while wild boar group with mother had only 400 ha size home range area. The results of wild boar observation in the artificial feeding place shows that wild boar most intensively tend to visit a feding place in non vegetative period of the year. During winter period, wild boar spend longest time to feed. Wild boar daily activity depends on length of day and light. In winter time wild boar used to visit feeding place significantly earlier than in summer time.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4948
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Evaldas Vaitkus authorLicense.pdf82,1 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Evaldas Vaitkus Magistrinis.pdf3,59 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums