DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4933

Antraštė: Rangovų dirbančių miškų urėdijose veiklą apibūdinančių rodiklių analizė
Kitos antraštės: Analysis of Indictors Characterizing Contractors Working in State Forest Enterprises
Autoriai: Butkus, Antanas
Raktiniai žodžiai: miškų urėdija; rangovas; viešieji pirkimai; rodikliai; vertinimo sistema;
state forest enterprise; public procurement;contractors
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Miškų urėdijos neorganizuoja viešųjų pirkimų ekonominio naudingumo principu. Todėl šiame darbe keliamas tikslas atlikti rangovų dirbančių miškų urėdijose veiklą apibūdinančių rodiklių analizę, parengiant rodiklių sistemą ir vertinimo sistemą, kurią būtų galima naudoti organizuojant viešuosius pirkimus ekonominio naudingumo principais. Įgyvendinant darbo tikslą buvo naudotas dokumentų analizės metodas, nestandartizuotas telefoninio interviu bei taikyta statistinės analizės metodai. Atlikus dokumentų analizę buvo parengtas pirminis rodiklių apibūdinančių rangovus, dirbančius miškų urėdijose, sąrašas. Remiantis šiuo sąrašu buvo vykdoma telefoninė nestandartizuota urėdijose dirbančių specialistų su viešaisiais konkursais apklausa. Gauti rezultatai buvo tikslinami kartojant telefoninę informantų apklausą. Atlikus šią apklausą, buvo parengta 6 šešių rodiklių sistema ir nustatyti jų svoriai. Rodiklių sistema apibūdino rangovus pagal kurią būtų vertinami organizuojant viešąjį konkursą ekonominio naudingumo principu. Rodiklių sistemą sudarė šie rodikliai ir jų svoriai Darbų kainos“ (47 %), „Atliekamų darbų kokybė“ (14 %), „Techninės galimybės“ (13 %), „Terminų laikymasis“ (10 %), „Darbuotojų kvalifikacija“ (9 %), „Darbuotojų darbo sąlygos“ (7 %) sistema. Pagal rodiklių sistemą buvo parengta rangovų vertinimo sistema leidžianti vertinti rangovus organizuojant viešąjį konkursą ekonominio naudingumo principais.
Aprašymas: State forest enterprises are not applying criterion of the most economically advantageous tender organizing public procurements. According to this the aim of the master theses was to analyse criteria characterizing contractors working in state forest enterprises also developing system of criteria evaluating contractors during public procurement under applying criterion of the most economically advantageous tender. Document analyses, non-standardised interview and statistical analyses are performed in this study. Relating document analyses primary criteria list characterizing contractors are built. According this list non-standardised interview is performed interviewing specialist especially working on public procurement in state forest enterprises. Obtained results were detailed performing second interview with the same informants. Finally 6 criteria system defining weights are developed: “Service Price“ (47 %), “Quality“ (14 %), “Technological potential“ (13 %), “Compliance with the deadlines“ (10 %), “Labour qualifications“ (9 %), “Working conditions“ (7 %). On the 6 criteria basis evaluation system, valuing contractors, working in state forest enterprises, applying criterion of the most economically advantageous tender is developed
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4933
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Antanas Butkus authorLicense.pdf81,98 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Antanas Butkus Magistrinis.pdf821,15 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums