DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4932

Antraštė: Tuopų hibribų sodmenų išauginimo konteineriuose technologiniai ypatumai
Kitos antraštės: Technological peculiarities of raising poplar hybrids' plants in containers
Autoriai: Bajerkevičienė, Gintarė
Raktiniai žodžiai: tuopų hibridai; gyvašakė; konteineris
poplars hybrid; cuttings; containers
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Magistro darbe palyginama,kurio tipo konteineriai tinkamiausi vegetatyvinės kilmės tuopų hibridų sodmenų išauginimui,gyvašakių parametrai. Darbo objektas – Vegetatyvinės kilmės tuopų hibridų sodmenų auginimas įvairaus tipo konteineriuose. Dubravos EMM urėdijoje, selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje. Darbo tikslas – Nustatyti optimalius konteinerių ir gyvašakių parametrus vegetatyvinės kilmės tuopų hibridų sodmenų išauginimui. Darbo metodai – Tyrimai atlikti 2015 metais Dubravos EMM urėdijoje, selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje. Tyrimams buvo panaudoti sparčiausiai Lietuvos sąlygomis augantys 5 tuopų hibridų klonai iš Dubravos EMM urėdijoje esančios kolekcijos. Tirtas tuopų hibridų sodmenų išauginimas gyvašakėmmis 3 dydžių konteineriuose: 120, 275 ir 410 cm3 talpos. Taip pat tirta skirtingo dydžio gyvašakių įtaka sodinukų augimui ir biometriniams parametrams. Darbo rezultatai – Atlikti tyrimai parodė, kad pasodinus gyvašakes, nauji ūgliai pradėjo formuotis po dviejų savaičių, nepriklausomai nuo konteinerio dydžio ir gyvašakės parametro. Esminių skirtumų tarp tyrimuose naudotų atskirų tuopų hibridų klonų tyrimo metu nepastebėta, visi penki atrinkti klonai beveik vienodai reagavo į taikytus sodmenų išauginimo technologinius ypatumus. Nustatyta, kad didesnio tūrio konteineriuose išauginti augalai pasižymi didesniu skersmeniu, geresniu ūglio ir šaknų santykiu, kas vėliau jiems gali suteikti pranašumą želdavietėse konkuruoti su žoline augalija. Mažiausio tūrio konteineriuose sodmenys augo ir vystėsi lėtai, nes nepakankamai vystėsi šaknų sistema, todėl jie negali pasižymėti didesniu skersmeniu, aukščiu, ūglio, šaknų svoriu bei lapų paviršiaus plotu. Optimaliausios sodmenų išauginimui konteineriuose yra stambiausios 16-20 cm ilgio gyvašakės.
Aprašymas: Master's thesis compared which types of containers are appropriate for growing seedlings of vegetative origin poplar hybrids grown seedlings, as cuttings parameters. The object of the study-Vegetative propogated hybrids poplar seedlings growing in various types of containers in nursery of Dubrava Experimental Training Forest Enterprise. The aim of the study- Determine the optimal parameters of containers for growing cuttings and hybrid poplar seedlings of grown vegetative origin. The methods. These investigations were done in 2015 in nursery of Dubrava Experimental Training Forest Enterprise. Material from fastest growing in Lithuania 5 hybrid poplar clones from Dubrava ETFE collection. The growth of hybrid poplar plants grown in containers of 3 sizes: 120, 275 and 410 cm3 was studied. It was also investigated the influence of different sizes of cuttings on seedlings growth and biometric parameters. The results. Studies have shown that after planting of cuttings, new shoots began to take shape after two weeks, regardless of the size of the container and cuttings‘ parameter. Major differences between the different hybrid poplar clones were not observed during the study, all five of the selected clones reacted almost uniformly applied to seedlings grown technological features. It was found that plants grown in a higher volume container had a larger diameter, better shoot and root ratio, which later may give an advantage to compete with strong vegetation. Seedlings grown in minimum volume containers grew and developed slowly as they insufficiently developed root system, so they do not possesed a greater diameter, height, shoot and root weight and leaf surface area. The best is to grow plants in containers from the largest cuttoings of 16-20 cm size.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4932
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Gintarė Bajerkevičienė authorLicense.pdf81,83 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Gintarė Bajerkevičienė Magistrinis.pdf1,41 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums