DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4930

Antraštė: Pakraščio efekto poveikis sumedėjusiai augalijai pušynuose greta plynų kirtaviečių
Kitos antraštės: The edge effect impact on woody vegetation in pine forests near clear-cut areas
Autoriai: Anikevičienė, Viktorija
Raktiniai žodžiai: pakraščio efektas; sumedėjusi augalija; kirtavietė, pušynas
edge effect; woody vegetation; clear-cutting area, pine forest
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Magistro darbe tiriamas pakraščio efektas sumedėjusiai augalijai pušynuose greta plynų kirtaviečių. Darbo objektas – pušynai greta 1-20 metų senumo plynų kirtaviečių, esantys VĮ Nemenčinės miškų urėdijos Arvydų ir Purviniškių girininkijose. . Iš viso buvo išdėstyta 60 aikštelių grupių. Apskaitų metų užregistruota 12 vietinių sumedėjusios augalijos rūšių. Nustatyta, kad bruknės projekcinis padengimas didžiausias 0-10 m atstumu iki miško pakraščio, tuo tarpu mėlynės projekcinis padengimas didėjo tolstant nuo kirtavietės. Šilinio viržio daugiausiai aptikta grynuose pušynuose 0-10 m atstumu iki miško pakraščio. Nuo kirtavietės amžiaus labiausiai priklauso mėlynės projekcinis padengimas. Trako parametrams pakraščio efektas statistiškai patikimo įtakos nepadarė. Daugiausiai vėjavartų užfiksuota pušynuose su II eglės ardu. Vėjavartų tūris mažėja tolstant iki miško pakraščio. Daugiausiai vėjavartų rasta rytinėje kirtavietės pusėje. Esamo medyno tūris priklauso nuo medyno rūšinės sudėties ir kurioje kirtavietės pusėje (šiaurės ar vakarų) yra išsidėstęs. Pakraščio efektas stipriausiai jaučiamas 0-30 m atstumu nuo kirtavietės sienos.
Aprašymas: This study is analyzing the edge effect of woody vegetation in pine forests next to the clear- cutting areas. Object of the research – pine forests next to 1-20 year old clear- cutting sites in Arvydai and Purviniškiai forest districts of Nemenčinė state forest enterprise. There was accomplished 60 group sites. There was registered 12 woody vegetation species. It was found that lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) projection cover a maximum of 0-10 m from the forest edge, blueberries (Vaccinium myrtillus) projection coverage increased with distance from the logging site . Heathers (Calluna vulgaris) mainly found in pure pine stands at 0-10 m from the forest edge. Logging sites age influence on blueberries projection coating. Underbrush parameters of the edge effect is not statistically significant. Most windfalls recorded in pine with spruce storey. Windfalls volume decreases with distance from the forest edge. Most windfalls were found in the eastern side of the logging site. Tree volume depends of the stand species composition, and in which side of the cutting area (north and west ) the stand is located . Edge effect is strongest in 0-30 m range from forest edge.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4930
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Viktorija Anikevičienė authorLicense.pdf82,02 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Viktorija Anikevičienė Magistrinis.pdf1,67 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums