DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4895

Antraštė: Psichikos sveikatos įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų kompetentingumo atitiktis studijų programų rezultatams
Kitos antraštės: Conformity of Social Employees Working in Mental Health Institutions to Their Study Programme Results
Autoriai: Girčys, Marius
Raktiniai žodžiai: kompetencija; psichikos sveikata; socialinis darbas
social work; mental health; competence
Leidimo data: 22-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo objektas: Psichikos sveikatos įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų kompetetingumas. Tyrimo tikslas - ištirti psichikos sveikatos įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų turimų kompetencijų atitikimą studijų programų rezultatams. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti socialinių darbuotojų dirbančių psichikos sveikatos srityje profesinės veiklos specifiškumą. 2. Išnagrinėti skirtingų aukštųjų mokyklų socialinio darbo studijų programų rezultatus. 3. Ištirti, ar studijų programos rezultatai atitinka socialinio darbuotojo praktiniame darbe reikalingas kompetencijas. Hipotezės: H1: socialinio darbuotojo darbe reikia daugiau ir įvairesnių kompetencijų nei jų įgyjama studijuojant. H2: kuo didesnis kompetencijų (įgytų studijų metu ir tų, kurių reikalauja darbas) atitikimas, tuo labiau socialinis darbuotojas bus patenkintas savo studijomis. Tyrimo metodai –mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, anketinė socialinių darbuotojų, dirbančių psichikos sveikatos srityje, apklausa, statistinė duomenų analizė.
Aprašymas: Research object: competence of social employees working in mental health institutions. Research aim: to investigate the competence conformity of social employees who work in mental health institutions to their study results. Research objectives: 1. To analyse the peculiarities of mental health employee working in professional activity; 2. To review the difference of social work study programme results in different high schools; 3. To investigate whether the competencies needed in social employee’s practice complies with the study results. Hypothesis: H1: Social employee needs more various competencies than s/he gains while studying. H2 Social worker will be more satisfied about his/her study results if the gained competencies will match to his/her job. Research methods: the analysis of scientific literature, the analysis of documents and statistical data, the survey of social employees. Research results After reviewing the work in mental health institutions it is revealed that social employee has not only be able to manage this work in a traditional way, but also be creative and react to present situation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4895
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Marius Girčys authorLicense.pdf82,33 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Marius Girčys Magistrinis.pdf1,29 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums