DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4855

Antraštė: Žemės ūkio konsultavimo organizacijų įvaizdžio formavimas
Kitos antraštės: Image Formation in Agricultural Advisory Organizations
Autoriai: Akelienė, Edita
Raktiniai žodžiai: įvaizdis; organizacija; organizacijos kultūra
image; organization; culture of organization
Leidimo data: 21-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo objektas – žemės ūkio konsultavimo organizacijos įvaizdis Tyrimo tikslas – nustatyti žemės ūkio konsultavimo organizacijų įvaizdžio formavimo veiksnius ir patikrinti koncepcinio įvaizdžio formavimo modelio taikymo galimybes. Uždaviniai: 1) atskleisti konsultavimo organizacijos įvaizdžio ypatumus ir jo formavimo modelių esmę; 2) nustatyti pagrindinius veiksnius, kuriančius žemės ūkio konsultavimo organizacijų įvaizdį bei jų tipus; 3) įvertinti žemės ūkio konsultavimo organizacijos įvaizdį klientų ir darbuotojų požiūriu; 4) pateikti žemės ūkio konsultavimo organizacijų įvaizdžio formavimo modelį. Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė ir sintezė, statistinių duomenų analizė ir sintezė, anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas, modeliavimas. Pirmojoje darbo dalyje pateiktos įvairių Lietuvos ir užsienio autorių nuomonės apie įvaizdžio formavimą, jo modelius bei pritaikymą praktikoje. Antrojoje darbo dalyje atliktas žemės ūkio konsultavimo organizacijose įvaizdžio tyrimas, įvertintos konsultantų ir konsultuojamųjų nuomonės. Trečiojoje darbo dalyje pateiktas koncepcinis žemės ūkio konsultavimo organizacijų įvaizdžio formavimo modelis. Tyrimo rezultatai buvo skelbiami Studentų konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2008“ (1 priedas)
Aprašymas: The object of research – the image of Agricultural Advisory Organization. The aim of the research – to develop the model of organization image for the company. The Objectives are following: 1) to reveal particularity of organisations‘image and its models formation; 2) to define the main types factors affecting the Agricultural Advisory Organizations‘ image; 3) to evaluate the organizations‘ image of Agricultural Advisory Organizations by the consumers and employees; 4) to costruct the conceptual model of the Image Formation in Agricultural Advisory Organizations. The methods of research: Lithuanian ir other countries analisis of scientific literature and synthesis, statistic information analisis and synthesis, questionaire, graphic depiction, modelling. The models for image formation and its use in practice are presented in the first part of the work. In the second parts its have been made an investigation of the organizations‘ image of the Agricultural Advisory Organizations by opinions of consumers and employees. The conceptual model of the Image Formation in Agricultural Advisory Organizations is presented in the third part. The research results were published at the students’ scientific conference “Young Scientist – 2008”. (Annex 1)
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4855
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Edita Akelienė licencineSutartis.pdf82,47 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Edita Akelienė Magistrinis.pdf1,2 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums