DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4711

Antraštė: AB "Kauno grūdai" logistinės grandinės rizikos veiksnių valdymas
Kitos antraštės: Management of Logistics Chain Risk Factors in AB “Kauno grudai” (PLC)
Autoriai: Ciemnolonskas, Tomas
Raktiniai žodžiai: logistika; grandinė; pažeidžiamumas; pavojai; rizikos veiksniai
logistics; chain; vulnerability; risk; risk factor
Leidimo data: 13-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo objektas- AB „Kauno grūdai“ logistinė grandinė. Tyrimo tikslas- atskleidus teorinius įmonės logistinę grandinę veikiančių rizikos veiksnių. aspektus, nustatyti juos AB „Kauno grūdai“ ir pateikti pasiūlymus šių veiksnių valdymui. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti teorinius įmonės logistinę grandinę veikiančių veiksnių ypatumus. 2. Atskleisti įmonės AB „Kauno grūdai“ veiklos ypatumus. 3. Parengti tyrimų metodiką. 4. Atlikti įmonės logistinės grandinės rizikos veiksnių analizę. 5. Pateikti pasiūlymus logistinės grandinės rizikos veiksnių valdymo tobulinimui. Tyrimo metodai- Nagrinėjant įmonės logistinę grandinę veikiančių rizikos veiksnių teorinius aspektus, naudoti šie tyrimo metodai: 1. Pirminių ir antrinių duomenų analizė. 2. Ekspertinis interviu. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje (pateikti teoriniai logistinės grandinės rizikos veiksnių valdymo ypatumai); • Antrojoje darbo dalyje (pateikti įmonės AB „Kauno grūdai“ veiklos ypatumai); • Trečiojoje darbo dalyje (pateikti apibendrinti darbo duomenys, rezultatai ir jų analizė); • Išanalizavus rizikos veiksnių ypatumus nustatyta, kad AB „Kauno grūdai“ logistinę grandinę labiausiai veikia šie rizikos veiksniai: Vyriausybės priimami sprendimai, kitų šalių pozicijos, žaliavų kainų kitimo, rinkos, transportavimo bei vartotojų poreikio netenkinimo. Kiti analizuoti rizikos veiksniai neturi esminės įtakos įmonės vykdomai veiklai, nors kartais gali sukelti veiklos sutrikimų. Logistinė grandinės rizikos veiksnių valdymui būtina naudoti naujausias informacines technologijas, racionaliau išnaudoti įmonės vidinius resursus ir laiku pastebėti bei neutralizuoti naujai iškilusius galimus pavojus.
Aprašymas: Research object: logistics chainof AB“Kauno grudai”. Researchaim: to reveal company’s logistic chain operating aspects, to identify its risk factors in AB “Kauno grudai”and submit proposals for the management of these factors. Objectives: 1. To analyse the characteristics offactors affecting company’s logistics chain theoretically; 2. To disclose operationof AB “Kauno grudai”: 3. To develop a research methodology; 4. To perform analysisof company’s logistics chain risk factors; 5. The make suggestions for risk factorsin logistics chain management improvement. Research methods. In order to examine the company’s logistics chain operating risks theoretically the following methods are applied: 1. The primary and secondary data analysis. 2. Expert interviews. Research results • Part One of the thesis provides the peculiarities of the logistics chainrisk management theoretically. • Part Two introduces features of AB “Kauno grudai”. • Part Three of the present paper summarises the results of the data. • The analysis of risk factors, peculiarities of AB “Kauno grudai” logistics chain operation reveal the following risk factors: government decisions, other party’s positions, price changesof goods, market, transportation and consumer demand. Furtheranalysis of risk factors reveals that they do not have animpact on the company’s operations, although it can sometimes cause problems.Logistics chain risks management requires the use of advanced information technologies and the rational use of the company’s internal resources and their timely recognition and elimination of newly raised potential risks.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4711
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Tomas Ciemnolonskas licencineSutartis.pdf82,03 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Tomas Ciemnolonskas Magistrinis.pdf804,06 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums