DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4650

Antraštė: Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymas panaudojant žolinius augalus
Kitos antraštės: Application of Herbaceous Plants for Management of Soils Contaminated by Petroleum Hydrocarbons
Autoriai: Rubežius, Mantas
Raktiniai žodžiai: žoliniai augalai; fitovalymas; naftos angliavandeniliai; biodujos
herbaceous plants; phytoremediation,;oil hydrocarbons; biogas
Leidimo data: 7-Bir-2016
Santrauka: Fitoremediacinius metodus biomasės inžinerijoje, nesunkiai galime sukurti žaliavos išgavimo energetinėms reikmėms ir mažai ar vidutiniškai antropogeninės taršos pažeistų teritorijų atstatymo sistemą. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti naftos produktais užterštų dirvožemių valymą augalais ir juos vėliau panaudoti biodujų gamybai, siekiant sukurti uždarą valymo ir augalų biomasės panaudojimo ciklą. Rezultatai rodo, kad tinkamai parinkus energetinius žolinius augalus galima pasiekti aukštą naftos angliavandeniliais užteršto dirvožemio išvalymo lygį iki 223-594 mg/kg naftos angliavandenilių koncentracijoms dirvožemyje. Naudojant pasirinktus augalus dirvožemio tarša naftos produktais atitinkamai sumažėjo 3,2; 2,2 ir 1,6 kartus. Visais bandymų atvejais nustatyta, kad dirvožemyje naftos produktų kiekis buvo mažesnis arba nežymiai didesnis už nustatytą ribinę vertę bendram naftos produktų kiekiui (200 mg/kg), augalų ištvermingumo riba nebuvo pasiekta, vizualus naftos angliavandenilių toksiškumo poveikis nepastebėtas. Įvertinus biodujų išeigos ir energinės konversijos efektyvumo rodiklius, nustatyta, kad visų pasirinktų augalų biomasė yra tinkama žaliava biodujų gamybai. Pasirinktų augalų energinis potencialas yra nuo 377,22 l/kg SOM iki 822,92 l/kg SOM biodujų, kurių energetinė vertė atitinkamai yra nuo 7.05 MJ/kg SOM iki 17,12 MJ/kg SOM.
Aprašymas: Using phytoremedial methods in biomass engineering, there is a possibility to create a sustainable method of biomass growth in mid-low contaminated sites soil system. Main aim of the research was to assess the oil-contaminated soil treatment plants and their subsequent use for biogas production in order to create a closed cleaning and plant biomass utilization cycle. Results show that the proper selection of herbaceous energy plants can reach high level of oil contaminated sites treatment from 223 to 594 mg/kg of oil hydrocarbons concentration in soil. By using 3 selected plants soil pollution with oil products declined by 3,2; 2,2 and 1,6 times respectively. In all cases, the test showed that the soil polution of oil products was lower or slightly higher than threshold value of permissible maximum (200 mg/kg) soil pollution after one cycle of treating by plants. Plants endurance limit has not been reached, visual oil hydrocarbons toxicity effects were not observed. After the evaluation of the biogas yield and energy conversion efficiency performance it was found that all of the selected plant biomass is suitable raw material for the production of biogas. The biogas potential of selected plants is from 377.22 to 822.92 l/kg DOM with an energy value ranging from 7.05 MJ/kg to 17.12 MJ/kg.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4650
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Mantas Rubežius authorLicense.pdf82,64 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Mantas Rubežius Magistrinis.pdf1,38 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums