DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4649

Antraštė: Orinio saulės kolektoriaus tyrimas
Kitos antraštės: Air solar collector research
Autoriai: Urbonas, Darius
Raktiniai žodžiai: Orinis saulės kolektorius; šilumnešis; debitas
air; solar; collector; coolant; flow
Leidimo data: 7-Bir-2016
Santrauka: Darbe apžvelgiamos galimybės naudoti orinius saulės kolektorius Lietuvoje. Apžvelgiamos orinių saulės kolektorių sistemos karštam orui gaminti. Tyrimo tikslas - nustatyti orinio saulės kolektoriaus energetines charakteristikas. Eksperimentiniai orinio saulės kolektoriaus sistemos tyrimai atlikti naudojant natūralią apšvieta, esant saulėtam orui lauke. Orinio saulės kolektoriaus eksperimentinių tyrimų stendas sudarytas iš šių elementų: orinio saulės kolektoriaus, oro padavimo ventiliatoriaus, atbulinio vožtuvo, ventiliatorių valdiklio, temperatūrų jutiklių ir matavimo įrangos. Nustatytos orinio saulės kolektoriaus sistemos energetinių charakteristikų priklausomybės nuo išėjimo temperatūros ir šilumnešio debito. Tyrimo metu orinis saulės kolektorius absorbavo nuo 0 – 1000 W/m2 saulės apšvietos. Esant mažesniam ventiliatoriaus debitui (0,01613 kg/s) orinio saulės kolektoriaus vidutinis naudingumo koeficientas buvo didesnis (0,66), o esant didesniam ventiliatoriaus debitui (0,0247 kg/s), vidutinis naudingumo koeficientas tesiekė 0,187. Naudojant pirmąjį ventiliatoriaus greitį (0,01613 kg/s), šilumnešio išėjimo temperatūra siekė 81±3 ºC
Aprašymas: The report provides an overview of the probabilities to use solar collectors in Lithuania. It reviews the types of air solar collectors to heating hot weather. The goal of the research is to define solar collectors energy characteristics. Experimental researches of solar collectors were carried out using natural light, outdoors in a sunny weather. Solar collectors experimental researches’ setup consisted of: solar collector, the air supply fan, non-return valve, the fan controller, temperature sensors and measuring equipment. Solar collector specifications were defined by analysing the level of the temperature and coolant flow. During the study, solar collector absorbed from 0 to 1000 W/m2 of solar illumination. At a lower fan flow rate (0,01613 kg/s) of air solar average coefficient of efficiency was higher (0,66), while at a higher fan flow rate (0,0247 kg/s), the average coefficient of efficiency was only 0,187. Using the first fan speed (0,01613 kg/s), coolant outlet temperature was at 81±3 ° C.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4649
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Darius Urbonas authorLicens.pdf83,09 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Darius Urbonas Magistrinis.pdf1,72 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums