DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4644

Antraštė: Mažųjų biokuro katilinių oro taršos ir darbo aplinkos kenksmingų veiksnių tyrimas
Kitos antraštės: Research of Air Pollution and Harmful Factors in the Work Environment of Small Biomass Boiler House
Autoriai: Sadauskaitė, Agnė
Raktiniai žodžiai: katilinė; aplinkos tarša; taršos mokestis; darbo aplinka
Boiler; environment pollution; pollution tax; work environment
Leidimo data: 7-Bir-2016
Santrauka: Deginant biokurą dėl nepilno kuro sudegimo išsiskiria įvairūs teršalai, pvz., anglies monoksidas (CO), nesudegę angliavandeniliai, o taip pat teršalai susidarę po pilno kuro sudegimo, t.y. azoto oksidai (NOx), pelenai ir kiti teršalai. Tyrimo metu apskaičiuoti teršalų kiekiai deginant durpių, medienos ir šiaudų kurą. Mažiausia tarša gaunama deginant šiaudus. Šiaudų rulonus deginančioje katilinėje mikroklimato parametrai, o ypač temperatūra operatoriaus darbo vietose nepalanki, dulkių kiekiai bei triukšmo lygiai normų neviršija. Didžiausi išmetamų dalelių kiekiai nustatyti 0,46 MW katilinėje, dėl atvirų pakurų per kurias išmetama daugiausia dalelių.
Aprašymas: Burning biofuels due to incomplete combustion of fuel feature various pollutants, for example carbon monoxide ( CO) , unburned hydrocarbons as well as pollution resulting from the complete combustion of fuel to , for example nitrogen oxides ( NOx), ash and other pollution. Calculated amounts of pollutants by burning peat, wood and straw and found that the minimum pollution by burning straw. Microclimate parameters are in operator workstations of the boiler of straw bales burns, in particular, temperature unfavorable, the particle mater and noise levels do not exceed the norms. The largest emissions of particulate matter 0,46 MW boiler plant for open fireplaces in which emissions are mainly particles.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4644
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Agnė Sadauskaitė authorLicense.pdf81,92 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Agnė Sadauskaitė Magistrinis.pdf1,15 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums