DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4634

Antraštė: Naujai kuriamų granuliuotų organinių trąšų fizikinių-mechaninių savybių tyrimas
Kitos antraštės: Investigation of physical-mechanical properties of the new organic fertilizer
Autoriai: Nevulis, Mantas
Raktiniai žodžiai: Granuliuotos organinės trąšos; fizikinės-mechaninės savybės; mechaninis patvarumas; statinis stipris
Granulated organic manure, physical-mechanical characteristics; mechanical durability; static strength
Leidimo data: 7-Bir-2016
Santrauka: Lietuvoje kasmet susidaro dideli kiekiai mėšlo atliekų. Vis griežtėjantys Europos Sąjungos reikalavimai įpareigoja ūkininkus saugiai utilizuoti sukauptą mėšlą. Tinkamiausia išeitis yra sukompostuotą mėšlą sugranuliuoti. Literatūros apžvalgoje buvo nagrinėjami granuliavimo procesai ir jų parametrų įtaka granulių kokybei. Žinoma, kad didžiausią įtaką granuliavimo procesui turi matricos parametrai (matricos kanalo forma, matricos kanalo skersmuo ir ilgis, skylučių skaičius matricoje), žaliavos masės sudėtis, kondicionavimas ir aušinimas, tolimesnis saugojimas. Darbe tiriama Lietuvoje pagamintų granuliuotų organinių trąšų fizikinės-mechaninės savybės, kurios turi įtakos granulių kokybei. Tyrimai buvo atlikti su dviejų rūšių mėsinių galvijų mėšlo pagrindu pagamintomis komposto granulėmis ir fermentuoto ir nefermentuoto paukščių mėšlo granulėmis. Gamybos metu buvo naudotos 4,0 mm, 5,0 m, ir 6,0 mm skersmens kanalų matricos. Darbe pateikiami granulių drėgnio, piltinio tankio, granuliometrinės sudėties, griūties ir natūralaus byrėjimo kampų, mechaninio patvarumo, statinio stiprio tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad mechaniškai patvariausios yra paukščių mėšlo pagrindu pagamintos organinių trąšų PMF-5 ir PMN-5 granulės. Statinis stipris didžiausias GM-6 trąšų granulių.
Aprašymas: Lithuania annually produce large amounts of manure waste. As the requirements of the European Union are becomming tighten, farmers are obliged to utilize the accumulated manure safely. The best option is to granulate the digested manure. In the theoretical part, the processes of granulation and their parameters‘ influence on the quality of the pellets, were examined. It was noted in the theoretical part, that the greatest influence on the granulation process have the parameters of matrix (the shape of matrix channel, the diameter of matrix channel, the number of holes in matrix), the composition of raw material, conditioning and cooling and further storage. In this paper, Lithuanian produced granulated manure physical-mechanical characteristics, which have an impact on the quality of pellets, were investigated. The investigation was carried out on two types of manure pellets – cattle manure and poultry manure pellets. Three different matrixes – 4,0 mm, 5,0 mm and 6 mm were used. The different pellets, moisture, bulk density, granular composition, the corners of fall and natural crumbling, mechanical durability and static strength, were investigated. The investigation revealed, that pellets of poultry manure – PMF-5 and PMN-5 – are the most stable and durable. The GM-6 manure pellets have the greatest static strength.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4634
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Mantas Nevulis authorLicense.pdf82,64 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Mantas Nevulis Magistrinis.pdf1,82 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums