DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4627

Antraštė: Reaktyvinių degalų ir rapsų aliejaus mišiniais veikiančio dyzelinio variklio darbo ir deginių emisijos tyrimas
Kitos antraštės: The research on diesel engine performance and exhaust emissions when operating with jet fuel and rapeseed oil blends
Autoriai: Staliūnas, Edgaras
Raktiniai žodžiai: reaktyviniai degalai; rapsų aliejus; lyginamosios efektyvios degalų sąnaudos; deginių emisija; dūmingumas
jet fuel; rapeseed oil; brake specific fuel consumption; emissions of the exhaust; smoke
Leidimo data: 6-Bir-2016
Santrauka: Magistro baigiamajame darbe pateikiami oru aušinamo, vieno cilindro dyzelinio variklio ,,ORUVA F1L511ˮ darbo rodiklių ir deginių emisijos tyrimų rezultatai, panaudojus įvairios procentinės sudėties J5, J10, J20 ir J30 reaktyvinių degalų JP-8 ir rapsų aliejaus mišinius. Variklio apkrovos charakteristikos registruotos sūkiais n = 2000 min-1 ir tyrimų rezultatai palyginti su grynais JP-8 degalais veikiančiu varikliu. Palaipsniui didinant variklio apkrovą, buvo matuojamos oro ir degalų masinės sąnaudos, CO, CO2, NO, NO2, NOx, CH emisijos ir deginių dūminingumas. Nustatyta, kad lyginamosios efektyviosios degalų sąnaudos varikliui dirbant nedidele apkrova yra mažiausios grynais JP-8 degalais, apkrovą padidinus, variklis ekonomiškiau dirbo ir sąnaudos buvo mažesnės panaudojus JP-8 degalų ir rapsų aliejaus mišinius. Didžiausia (564 ppm) anglies viendeginio CO emisija gauta grynais reaktyviniais degalais varomam varikliui veikiant laisvąja eiga. Maksimali NOx emisija (2081 ppm) gauta visiškai apkrautam varikliui veikiant J30 mišiniu. Šiuo atveju NOx emisija buvo 5,2 % didesnė negu maksimaliu momentu (0,45 MPa) varikliui veikiant grynais (100 %) JP-8 degalais. Maksimali CH emisija (710 ppm) ir didžiausias dūmingumas (11,9 %) gautas maksimaliai apkrautam varikliui veikiant maksimalios koncentracijos J30 degalų mišiniu.
Aprašymas: The master thesis presents the test results of a one-cylinder, four-stroke diesel engine operating with neat jet fuel JP-8 and its various blends J5, J10, J20 and J30 with rapeseed oil. Load characteristics were taken at engine speed of n = 2000 min-1 which corresponds to maximum forgue mode. The air mass and fuel mass consumption along with CO, CO2, NO, NO2, NOx, CH emissions and smoke of the exhaust were measured at engine load gradually increased up to maximum of 0,45 MPa. Engine performance parameters, fuel consumption per hour Bd, brake specific fuel consumption be and emissions of the exhaust with neat jet fuel JP-8 and its blends J5, J10, J20, J30 with rapeseed oil were analysed and compared for various engine loads and fuel blends used in these experiments. Analysis of the data optained shows that the engine operated most efficiently with a minimum brake specific fuel consumption when running with the highest 30 vol% concentration rapeseed oil in JP-8 fuel blend (J30) at the highest load of 0,45 MPa. Whereas at idling mode, the lowest fuel consumption was measured for neat jet fuel JP-8. The lowest emission of carbon oxide (CO) was measured when operating with the highest concentration blend J30, which contained 30% of rapeseed oil. Maximum NOx emissions (2081 ppm) also were measured for the maximum engine torque mode (0,45 MPa) when running with blend J30. The amount of NOx produced from combustion of blend J30 was 5.2 % higher than that measured when running at the same test conditions with neat (100%) JP-8 fuel. Maximum CH emissions (710 ppm) and maximum smoke (11,9%) were also obtained when fuelling it with fuel blend J30 at maximum engine torque mode.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4627
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Edgaras Staliūnas licencineSutartis.pdfEdgaras Staliūnas Licenzinė sutartis81,92 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Edgaras Staliūnas Magistrinis.pdf1,49 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums