DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3841

Antraštė: Optimalios transporto susisiekimo sistemos tarp Klaipėdos ir Kuršių nerijos alternatyvos parinkimo daugiakriterinė analizė
Kitos antraštės: Reasearch for the optimal solution using decision support systems for finding the optimal transportation method between Kuršių nerija and Klaipėda
Autoriai: Karolis, Mickevičius
Raktiniai žodžiai: DAM, Hypse, daugiakriterinė
DAM, Hypse, Multi-criteria
Leidimo data: 1-Bir-2015
Santrauka: Esamos padėties analizė atlikta naudojant duomenis, gautus iš įvairių organizacijų, analizuojant teisės aktus ir kitus reglamentuojančius dokumentus, taip pat panaudojus eismo intensyvumo, eismo sudėties ir kitus matavimų duomenis. PRASMINIAI ŽODŽIAI: daugiakriterinė analizė, DAM, Hypse, sprendimų paramos sistemos. Tyrimo objektas – optimalus susisiekimo su Kuršių nerija variantas panaudojant daugiakriterinės analizės metodus ir programas. Tyrimo tikslas - pateikti analizę apie daug visuomenėje diskutuojamą klausimą naudojantis sprendimų paramos sistemomis. Šiuo metodu galima supaprastinti sudėtingus daugiakriterinius sprendimus, kurie yra per sudėtingi analizuojant juos pavieniui. Tradiciškai sprendimai yra priimami atsižvelgiant į pelną ir išlaidas, tačiau neatsižvelgiant į kitus svarbius kriterijus. Šis analizės metodas apima plačius kriterijus ir juos gretinant leidžia surasti naudingiausią sprendimo pasiūlymą. Analizės matematinių skaičiavimų atlikimui naudojamos dvi programinės įrangos: DAM ir Hypse; naudojami metodai Electre ir Maut. Uždaviniai: 1. Atlikti pirminę pasirinktų alternatyvų analizę ir pagal dominuojantį kriterijų parinkti geriausią alternatyvą. 2. Parinkti geriausią alternatyvą, panaudojant daugiakriterinės analizės programinę įrangą „HYPSE“. 3. Parinkti geriausią alternatyvą panaudojant, daugiakriterinės analizės programinę įrangą „DAM“. 4. Palyginti rezultatus, gautus atliekant skaičiavimus skirtingais metodais, nustatyti tinkamiausią alternatyvą, gautą konkrečiu metodu, parinkti geriausią alternatyvą. Tyrimo metodai: Electre, Maut metodai Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta esama situacija, priimti du galimi tilto vietos variantai kiekvienai alternatyvai; • antrojoje darbo dalyje atlikti skaičiavimai Electre ir Maut metodais; • trečiojoje darbo dalyje įvertintas ir patvirtintas persikėlimo alternatyvos poreikis, pateiktas išvados; • yra nustatytos dvi konkuruojančios alternatyvos: esama alternatyva ir žemas, pakeliamas tiltas, mokamas. Patikslinus duomenis ir įvertinus kriterijų grupių jautrumą tinkamiausia alternatyva aukštas pakeliamas nemokamas tiltas.
Aprašymas: Key words: DAM, Hypse, Multi-criteria analysis, Multiple-criteria decision analysis systems, MCA Research object - This article describes the transport through the construction of the lagoon access multiple versions of an initial analysis of the economic and financial evaluation. The existing situation analysis was performed using data obtained from various organizations, analyzing legislation and other regulatory documents, as well as the use of traffic, traffic composition, and other measurements. The aim and methods of investigations – Three main alternatives are compared, it is a bridge, tunnel and there is an existing alternative - ferries. Bridge and tunnel construction sites were selected to evaluate current and future transportation system structure and the problems associated with shipping. To analyze the free and paid versions of the bridge construction, pre-determined income which is received by the toll amount. The aim is calculate the most efficient solution for the problem given. Two different DSS (decision support system) programs ant methods are used evaluate and compere results: DAM and Hypse, as well as two methods: MAUT and Electre. Research results • In the first part of thesis analysed the current situation and the alternatives of two possible place of the bridge are analysed. • In the second part of thesis calculations Electre and Maut methods are used to make calculations and find results. • In the second part of thesis assessed and approved the need for transportation alternatives, finding are presented. • the main findings are set out in two competing options, it is Low Lifting free high bridge and the high lifted bridge, which is paid for public use. After correction and evaluation criteria, the most appropriate alternative is high sensitivity is raised free of charge bridge. The theoretical significance of the method of presentation addressing a wide range, including the hydraulic engineering issues. The practical benefit is to make a mathematical conclusion, which is the most appropriate way of transporting to the Curonian Spit on the basis of mathematical calculations.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3841
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Mickevicius-MBD.pdf1,13 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums